Wat de pers PernixData vroeg

pernixdata691384Afgelopen week reisde een team van PernixData door Europa voor de lancering van nieuwe producten. Daartoe werd in Nederland gekozen voor een ochtendsessie met journalisten en in de middag een presentatie in Utrecht tijdens een NLVMUG update sessie.

De kans dat iemand beide sessies heeft bijgewoond is nihil. Daarmee weten journalisten en VM-users dus niet of de zelfde presentaties zijn gegeven, laat staan dat ze weten of de zelfde vragen zijn gesteld. ISPtoday was bij de goedbezochte ontbijtsessie aanwezig, waar de vragen vooral gingen over de praktische inzet, positionering en marketing. De techniek werd wel besproken, toch is het aannemelijk dat de presentatie van Frank Denneman in Utrecht meer diepgang had.

Om de VMug-ers inzicht te geven in wat de pers wilde weten volgt hier een overzicht van door de groep gestelde vragen. Voor gemak wordt er van uitgegaan dat de lezer (ongeveer) weet wat PernixData levert. De eerste set vragen van de groep journalisten ging over de klanten. Het eerste antwoord “ongeveer 500 klanten verdeeld over medium en large enterprises” was aanleiding voor verder spitten met vragen als: waar over de wereld zitten die klanten, welke sectoren komen het meest voor. Daardoor weten we nu dat PernixData in Europa 150 klanten telt, verdeeld over 21 landen. De oplossingen spreekt iedereen aan die met SQL servers te maken heeft, dus bedrijfsomvang zegt weinig. Een van de klanten, een Nederlandse provider, was trouwens aanwezig tijdens het ontbijt en de middagsessie.

In het directe verlengde van die vraag hoort ook de discussie over de wijze van distributie. PernixData kiest voor verkoop via het kanaal. In totaal zijn er nu meer dan 600 partners. Dat laat zien dat er aan de sales kant nog wel het nodige moet gebeuren, maar daar was men zich ook wel duidelijk van bewust.

Vandaar was de overstap naar de marketing vragen logisch. Dat PernixData een free version levert werd met positief ontvangen. De antwoorden op vragen over conversie van free naar paid waren weinig bruikbaar. Als journalisten willen we daar doelstelling en een percentage horen of concrete aantallen, maar PernixData kwam niet verder dan algemene bewoordingen. Toch is met name die free version iets dat de aandacht waard is, ook voor VMug-ers met een meer technische achtergrond. Als je zelf hiermee gaat testen, doe je dat dan op een live omgeving of een testsysteem en hoe betrek je daarbij je klanten (misschien is dat wel in Utrecht aan de orde gekomen). Tenslotte was er nog de positionering van de FVP software door klanten waar flink over werd doorgevraagd. Dat het als een extra feature kan worden ingezet, de Nederlandse klantcase maakte daar ook melding van, werd door de journalisten interessant gevonden. Terecht, want het biedt de mogelijkheid van extra omzet en een hogere ARPU. In hoeverre de FVP software ook flexibel in tijd wordt ingezet (klanten die tijdelijk extra performance nodig hebben) wist het team van PernixData niet te melden. Technisch zou het moeten kunnen, maar of er klanten zijn die het richting de eindgebruikers op die wijze inzetten was ze duidelijk nog niet eerder gevraagd.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.