Wat doet de VvR op de SIDN relatiedag?

VVR640430Toen ISP Today twee weken geleden week Margreth Verhulst enkele vragen over de VvR brainstorm voorlegde was dat vooral een terugblik. We hebben na het gesprek over dat onderwerp ook nog iets gevraagd over de nabije toekomst: de SIDN relatiedag. Die staat immers ook weer in de steigers, de eerste mails erover zijn al gesignaleerd.

Wat betekent de SIDN relatiedag voor de VvR?
Margreth: “op de dag zelf zijn er standjes en daar staan wij ook. Herkenbaar aan de stand en onze badges is dat het uitgelezen moment voor iedereen die wil langs te komen en zijn of haar vragen te stellen of opmerkingen te horen. We zijn altijd benieuwd naar feedback en suggesties, dit is het moment dat face to face te doen.”

Verder nog spannende dingen voor en door de VvR die dag?
Voor de start van de SIDN activiteiten is er in de ochtend natuurlijk onze jaarlijkse ALV. Als vereniging leggen we verantwoording af en worden andere zaken besproken die de leden aangaan. Deze keer staat er naast het reguliere, zoals een voorstel voor de begroting van het komend jaar, ook een bestuursverkiezing op de agenda. Er zijn twee posities vacant, die van Norbert en we hebben nog steeds een zetel te vullen.”

“De agenda van de ALV staat inmiddels online, dus wat er staat te gebeuren en in welke volgorde kan je daar zien. De begroting voor 2017 staat letterlijk hoog op de agenda. Dat is voor de VvR, net als bij elke andere vereniging toch wel een heel erg belangrijk punt. Het bestuur moet echt weten of de leden daarmee akkoord gaan, want het wil geen beleid uitstippelen of activiteiten ontplooien die te weinig draagvlak hebben. Goedkeuring van de leden is ook nodig voor de voorgestelde mutaties binnen het bestuur. Het voorstel luidt dat Pim Effting en Robert Verboon als bestuursleden toetreden.”

“We hopen uiteraard op een grote opkomst op de ALV en bij de stand, want de interactie met de leden is en blijft key.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.