Wat IBM ons leert van over olifanten, muizen en gezegdes

Wat precies de oorsprong is van het gezegde “olifanten doen het met olifanten en muizen met muizen” valt niet meer te achterhalen. Het is een opmerking die iedereen in de hosting sector kent en waarschijnlijk anders geformuleerd onderdeel laat zijn zijn of haar bedrijfsbeleid.

Als je een hoster bent met veel personeel en veel auto’s voor de deur dan ben je de logische gesprekspartner voor overheden en grote bedrijven. Neem je genoegen met een bescheiden optrekje en weinig personeel dan ben je eerder in de markt om de websites van de lokale middenstand te faciliteren. Een licht gechargeerd beeld, zoveel mag duidelijk zijn, maar het is een beeld dat iedereen zal herkennen. Het is echter ook een beeld waar afstand van genomen moet worden en de partij die dat als beste bewijst is IBM, de kolos der kolossen.

Big Blue heeft eergisteren weer eens kwartaalcijfers gepubliceerd en voor het 20ste kwartaal op rij (!) nam de omzet af. Nu is die met $18,2 miljard nog steeds enorm groot en er is nog steeds sprake van winst, maar er is verder weinig positiefs te melden. De beste verklaring daarvoor komt van Forrester Research en heeft alles te maken met olifanten. Andrew Bartels van Forrester wordt op Silicon Angle geciteerd met een uitspraak die de lezer aan het denken moet zetten. Vertaald zegt hij dat IBM een olifant is en olifanten doen het met olifanten. Nu is het enorme probleem daarmee dat de olifanten waar IBM zich op richt bijna allemaal in de hoek zitten waar de klappen vallen of waar in het beste geval sprake is van een groei onder het markt gemiddelde. Innovaties en groei komt veel meer voor bij kleine bedrijven en de start-ups.

Laat die laatste categorie verder buiten beschouwing en je ziet dat Forrester eigenlijk vol lof is over de muizen. Dat is in gewone mensentaal alles kleiner dan enterprise, wij zouden zeggen dat is het MKB. Als het over IT gaat (hosting is ook IT) dan is MKB volgens Bartels de plek waar vraag en aanbod de meest interessante ontwikkelingen en groei laten zien. Dat is een mening die bijna haaks staat op de (al eerder door ISP Today weerlegde) claim dat de paar hyperscalers de hele markt beheersen en al het andere verdrukken.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.