Wat verstaat Juniper onder efficiency?

juniper630406Eind juni nodigde Juniper een aantal journalisten uit om te worden bijgepraat over nieuwe producten en ontwikkelingen in de markt. Zoals gebruikelijk op dit soort bijeenkomsten is er de visie van de directie, de uitleg van een lokale medewerker en een lokale klantcase.

Dat laatste is in de regel het meest interessant omdat daar al het voorgaande concreet wordt. In het geval van Juniper, en daar is het bedrijf niet de enige mee, schuilt daar altijd een gevaar in. Het heeft alles te maken met de producten en diensten die het bedrijf levert aan een markt die het zelf heeft ingedeeld. Net als recent bij een bijeenkomst van Ciena moet de toehoorder goed weten wat er wordt verstaan onder een datacenter, een provider en een enterprise. Een telecomaanbieder provider noemen is niet erg, maar het wordt lastig als daardoor internetproviders en hosters een ander label (bijv. “enterprise”) krijgen opgeplakt. Journalisten die niet van alle markten thuis zijn kunnen daardoor op het verkeerde been worden gezet.

In het geval van Juniper was, door de keuze Interconnect de case te laten behandelen, voor iedereen wel duidelijk dat het hier ging om een echt internet datacenter en echte provider en cloud aangelegenheden. Het bedrijf heeft voor Juniper gekozen en daarmee het aantal vendors teruggebracht van 5 naar 1. Nog maar 1 switch per datacenter bedienen, dat was volgens Interconnect een enorme vooruitgang. Daarmee konden niet alleen veel meer processen worden bestuurd, het maakt de datacenter operaties ook een stuk efficiënter (Daar is hij weer: Datacenter (energie) Efficiency – DCE). Behalve dat 1 switch fysiek veel minder ruimte in beslag neemt dan de x units die het verving is er ook op het gebied van stroomverbruik verbetering te melden. Nigel Oakley, Director of cloud technologies voor EMEA, wees er in zijn presentatie al op, Juniper heeft de afgelopen jaren behoorlijke verbetering gerealiseerd. 5 jaar geleden was de W/G (Watt per Gigabyte) 5, nu is dat nog maar 0,57. Hogere efficiency dus. Tegelijkertijd is het ook het antwoord op de vraag naar meer vermogen. In een van de andere klantcases (Outsourcery uit London) werd gewezen op de eis grote hoeveelheden encrypted data te kunnen verwerken. Dergelijke processen vergen veel capaciteit en schijnbaar kan Juniper dat leveren. Outsoucery sprak over 1/3 van de kosten en een fractie van de tijd ten opzichte van de oude situatie.

DCE kwam tijdens deze bijeenkomst – zonder dat de term werd gehanteerd – diverse keren ter sprake. Het kwam ook nog nadrukkelijk om de hoek kijken bij vragen over de verschuiving van fysiek naar virtueel. Juniper gelooft in SDN en zal dus nog meer producten als software aanbieden. Het grote voordeel (vanuit klant perspectief) je kunt het sneller inzetten, het vergt minder aanpassingen aan de bestaande rack indeling en last but not least – een roll back is natuurlijk een fluitje van een cent in vergelijking met reguliere hardware. En ja dit is ook een manier de operaties in een DC efficiënter te laten verkopen. Of het daarbij gaat om het datacenter van een telco, van een bank of een DC dat rackspace verhuurt aan hosters en derden en dat Juniper daar deels andere begrippen voor hanteert is minder belangrijk.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.