Wat vrezen ondernemers het meest?

De meeste ondernemers proberen verstoringen van de business te voorkomen. Als dat niet lukt hoopt men op een zo kort mogelijke onderbreking of men doet een beroep op een verzekering. Zo’n verzekeraar, Allianz, heeft onderzocht welk type risico op de business het meest vreest vanwege de verwachtte impact.

Dat onderzoek is breed opgezet. Deze keer staan we niet stil bij een steekproef met pr-achtige uitspraken gebaseerd op 3 landen of een handvol antwoorden. Allianz is groot genoeg om het onderzoek te laten doorvoeren in 55 landen. Ruim 1200 respondenten uit grote en kleinere organisaties en alle mogelijke sectoren. Je kunt er van uitgaan dat de antwoorden zijn gegeven door een divers gezelschap, even divers als de klantenkring van datacenters en service providers. Een deel van de antwoorden is daarom ook zonder meer van belang om te begrijpen wat (een deel) van je klanten bezighoudt.

Alle antwoorden opgeteld levert het Allianz Risk Report een top 10, waarvan de top 3 hier wordt benoemd. Op de eerste plaats staat Business Interruption. Externe omstandigheden waar men geen grip op heeft worden door 37% van de geënquêteerden genoemd. Met 31% staat op de tweede plaats: verandering op de markt (inflatie, overnames, concurrentie) en op de derde plek staan Cyberincidents (30%). Per land verschilt die score iets, in bijvoorbeeld Zuid Afrika (!), Duitsland en het VK staan cyber incidenten op de eerste plaats, de VS vreest het meest de Business interruption. Niet geheel onverwachts staan natuurrampen in Japan op de eerste plek.

Die derde plek voor cyber incidenten is extra opvallend als je weet dat slechts vier jaar geleden het bij slechts 6% van de antwoorden voorkwam. Het stond toen op een 15e plek. Het is een opmars die insiders heel goed kunnen verklaren, maar de zorgen bij de ondernemers zeker niet wegneemt. Dat enterprises hier meer over tobben dan kleinere ondernemers begrijpen we ook. Verder zien we, net als Allianz dat het bij het MKB inmiddels is doorgedrongen tot een 6e plek. Dat is niet alles, want cyber incidenten komen nog een keer voor in de ranking. Er is namelijk gevraagd wat men ziet als mogelijke oorzaken van Business Interruption (“niet meer kunnen werken, verkopen, etc.”). Ook daar wordt cyber overlast nadrukkelijk genoemd. Het staat daar als 4e genoemde oorzaak.

De vraag die heel voorspelbaar door het onderzoek naar voren komt is: als de oorzaak en impact van cyber incidenten zo vaak onbekend zijn, hoe kun je je er dan afdoende tegen wapenen en verzekeren? Het zijn twee gelinkte issues die schreeuwen om serieuze oplossingen en antwoorden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.