Wat zeggen deze cijfers over het vertrouwen in IT en processen?

axcient-ranking2016-610410De week voor VMworld Barcelona bracht Axcient, een DRaaS aanbieder uit de VS een rapport van bescheiden omvang naar buiten. Het gaat om de resultaten van een enquête gehouden onder ruimt 500 bezoekers aan VMworld Las Vegas. Zoals wel vaker bij dit type onderzoek is de volgende opmerking op zijn plaats: beschouw de antwoorden als een indicatie van wat een specifieke groep denkt. Het is door de plek van het onderzoek en de partij die het heeft uitgevoerd niet per se iets dat door iedereen zo wordt ervaren.

Ondanks deze noodzakelijke relativering zit er een aantal antwoorden bij waarop ISP Today de lezers graag wijs. Het begin met de algemene indruk dat zaken als analyse en BI een veel lagere prioriteit kennen dan zorgen voor goede DR en bescherming. Is dat een indicatie dat BI nog steeds het “speeltje” van marketing is en dat de gemiddelde VMworld bezoeker nog steeds heel andere beroepen vertegenwoordigt? Als je op die vraag antwoordt: ja, dan is het laatste antwoord tamelijk onlogisch. Archivering, Compliance en lange termijn retentie worden als weinig urgent ingeschaald, terwijl dat onderwerpen zijn niet echt niet alleen de controllers, legal of boekhouding aangaan.

Door de bril van een niet techneut gezien is een ander resultaat eveneens een beetje vreemd. 72% van de bevraagde VMworld bezoekers gaf aan meer dan 3 oplossingen te hanteren voor data recovery en bescherming. Dat niet alle applicaties en dergelijke met 1 generieke oplossing kunnen worden opgeslagen om DR bestendig te zijn klinkt logisch. “meer dan 3” is echter een optelsom. Op pagina 4 van het rapportje staat de uitsplitsing: 41,1% heeft 3 tot 4 DR oplossingen draaien en 7,9% heeft er meer dan 11 (!) nodig. Ook al heb je geen verstand van de onderliggende processen, van compliancy of DR, het is toch duidelijk dat een dergelijke versnippering de nodige risico’s met zich meebrengt.

Dat Axcient daaraan de vraag koppelt wat men bij VMware mist (43% mist orchestratie) is voor het bedrijf logisch, maar de echte vraag is daarmee niet gesteld, laat staan beantwoord: waarom is die versnippering er, is er geen geïntegreerde oplossing of waagt men zich daar liever niet aan? Wat is hier doorslaggevend techniek of vertrouwen?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.