Wateroverlast in Amsterdam – je kunt ervan leren

640px-Flood102405

Er zijn twee redenen weer eens stil te staan bij het begrip DR – Disaster Recovery. De eerste is het incident gisteren in Amsterdam, waarbij een gesprongen waterleiding voor heel wat overlast heeft gezorgd. Een ongeluk als dit kan gebeuren en gelukkig was hier sprake van een professioneel doorgevoerde evacuatie waardoor de schade beperkt lijkt te zijn.

Wat elke IT’er aan het denken moet zetten is waarom tot evacuatie is overgegaan: er was geen garantie op schoon drinkwater en dan is sluiting van het pand de enige optie. Ook al zijn 99,9% van je klanten en ook je eigen business als hoster niet vergelijkbaar met een ziekenhuis. Wat zou zoiets voor jou betekenen? Ook al staan je servers niet onder water, wat als je niet bij je spullen kan komen omdat de straat een is weggespoeld? Kan jij dan alles remote vanaf de keukentafel regelen en geldt dat ook voor je directe collega’s? Zouden je klanten kunnen doorwerken als zij niet in hun pand kunnen omdat de straat langere tijd geblokkeerd is en wat voor extra werk zou dat voor jou betekenen?

Waar we het hier over hebben is de noodzaak na te denken over iets als een uitwijk locatie en dat als onderdeel van je eigen DR-plan. De grotere bedrijven zijn verplicht hier over na te denken en hebben draaiboeken die beschrijven wie dan wat moet doen. De vraag die sinds gisteren gesteld zal worden bij een aantal bedrijven zal dan ook zijn of dat draaiboek ook zou werken als een incident zoals in Amsterdam bij hen om de hoek zou plaatsvinden.

De tweede reden nog eens stil te staan bij DR heeft met overlast van een andere omvang te maken. Tien jaar geleden raasde hurricane Katrina over het zuiden van de VS. De beelden van de chaos zal iedereen nog wel herkennen. Vele duizenden bedrijven overleefden het natuurgeweld niet. Als ze al niet waren weggespoeld, bleek het onmogelijk het verlies van data goed te maken. Na Katrina heeft DR (en trouwens ook cloudstorage) in de VS een enorme boost gekregen, het aantal bedrijven dat nu weet wat een twin-datacenter is of wat redundantie betekent (zie ook deze link) is stormachtig toegenomen.

En als het goed is leidt deze opsomming tot de volgende vraag: wat kun jij ervan leren en hoe profiteren je klanten daarvan?

(als je wil weten hoe snel wateroverlast kan ontstaan: deze 6 jaar oude clip laat het zien)

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.