We staan kort stil bij Europese Cyber Security maand

De hele maand oktober staat volgens EC Connect en Enisa in het teken van cybersecurity. Afgaand op de persmeldingen en nieuwsbrieven van Nederlandse datacenters en hosters heeft dat hier geen extra aandacht gekregen. Voor recente onderzoeken over dit thema moet je dus wederom over de grens kijken.

ECO, die grote Duitse wereldwijd actieve koepel, heeft wel het nodige georganiseerd tijdens deze maand. Een van de zaken is het bij de leden en de pers – zowel tech als algemeen – onder de aandacht brengen van wat onderzoeksresultaten. Zo is er bijvoorbeeld een update gegeven van het project Siwecos. Dat is een project van ECO met de Universiteit van Bochum en nog een paar andere partijen.

Doel was en is het MKB te overtuigen van de noodzaak van online veiligheid. Er is een online tool beschikbaar gesteld waarmee iedereen na registratie tot 25 websites met verschillende domeinen (wat voor een MKB vrij veel lijkt) te controleren. Vooral de gebruikte CMSsen worden doorgelicht.

De persmelding die hierover is verspreid is gebaseerd op 1.100 onderzoeken. Bijna 20% van de websites is door de mand gevallen. Het persbericht spreekt van “eclatante tekortkomingen” 52% van de websites is niet “optimaal geconfigureerd”. Bij 40,5% zijn e-mail adressen en telefoonnummers machinaal te lezen, wat de sluizen voor spam openzet. 8% van de sites met een certificaat heeft dat verkeerd geïmplementeerd, en dat zijn nog maar een paar van de bevindingen.

Voor een landelijke actie is de respons best laag. De YouTube clip heeft ook niet echt voor een hausse van aanmeldingen gezorgd. De scores zijn weinig bemoedigend. Verder moet worden geconstateerd dat er geen lichtpuntjes bij de resultaten zijn.

Als er een punt is dat opvalt en een compliment verdient dan is het wel het controleren van de websites op de “spamvriendelijkheid”. Dat is iets dat bij min of meer vergelijkbare commerciële of overheidsacties in Nederland volgens ons nooit eerder is gedaan. Tot zover de berichtgeving van ISP Today over de ECSM.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.