We staan liever stil bij programmeren dan …

Bijna elk bedrijf dat wordt benaderd door ISP Today of een van de andere Sellair titels, zoals Channel Connect of het Datacenter & Cloud Dossier, laat tijdens het gesprek weten dat er te weinig handjes zijn voor de hoeveelheid werk die men heeft. De krapte op de arbeidsmarkt lijkt hardnekkig en eerder toe dan af te nemen.

Stellen dat er sprake is van spanning op de arbeidsmarkt is een veilige beschrijving van hetgeen iedereen om zich heen ziet. Datacenters hebben vacatures, de providers die er rackspace huren idem, de leveranciers van beiden evenzo. Nieuw is dat niet, maar de nood lijkt wel hoger te worden. Het was een van de thema’s die tijdens de Datacenter Summit 2018 door ieder van de deelnemers meermaals als zeer belangrijk en soms ook bedreigend werd genoemd. Oplossingen ervoor zijn zoals bekend lastig te vinden, helemaal als er een korte termijn resultaat behaald moet worden.

Bijna haaks op die bekende stroom verhalen over krapte is er een nog steeds constante onderstroom van berichten over het op grote schaal afstoten van technische functies. Dicht bij huis zijn ISDN monteur en deskundigen binnenkort niet meer nodig, omdat dat type communicatie wordt uitgefaseerd. De niet-technische functies daarom heen lijken minder in gevaar. Een productmanager ISDN kan zich schijnbaar makkelijk omscholen naar productmanager xDSL. We horen in ieder geval zelden over reorganisaties van grotere omvang bij dat soort functies.

Dat wil zeggen in Nederland, want in Duitsland wordt ook daar het mes in gezet. Het is een bijzonder bericht waarmee T-Systems komt. De mededeling is immers dat eigenlijk iedereen die niet kan programmeren niet meer zeker is van zijn functie. Het is een makkelijke kreet, het valt op, het haalt de pers, maar is het ook het juiste signaal?

ISP Today noemt dit voorval bij de buren ook omdat hier in Nederland erg vaak wordt geroepen dat programmeren key is om de jeugd op een moderne baan te kunnen voorbereiden en de IT sector te laten overleven. Voor het gemak wordt daarbij niet vermeld dat er functies zijn waarbij kennis van programmeren niet nodig was, is en zal zijn. Dat je als mondiale system integrator merkt dat een groot deel van de 100.000+ medewerkers niet over de juiste skills beschikken zal best schrikken zijn. Ze allemaal de deur wijzen omdat er geen programmeer skills zijn gaat de echte problemen van T-Systems niet oplossen.

Wat voor die kolos geldt, geldt ook voor Nederlandse IT bedrijven van normale omvang. Ja het is makkelijk en voor veel functies zelfs nodig kennis van programmeren te hebben. Maar er zijn en blijven functies waarbij dat niet nodig is of waar die kennis geringer kan zijn. Als er een ding hard nodig is in de IT sector is het dat we inzien dat de klantvragen van nu en in de nabije toekomst breder en complexer worden. Om daar goed op in te spelen zijn medewerkers nodig die niet alleen kunnen programmeren. Meer dan oppervlakkige kennis van de klant business en betere communicatieve vaardigheden zijn twee van de andere punten die niet mogen ontbreken. Tenminste iedere grotere partij die we spreken weet dat en kan er ook de voordelen van benoemen. Om de een of andere reden is het echter niet top of mind. We staan, uitzonderingen daargelaten, liever stil bij het programmeren dan kunnen luisteren, begeleiden en verkopen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.