Welke accessproviders zijn favoriet?

De markt voor internetverbindingen wordt gekenmerkt door een zeer groot aantal partijen die diensten aanbieden aan zakelijke eindgebruikers. Welke accessproviders zijn favoriet?

KPN, XS4all, Ziggo en Tele2 zijn de koplopers. De analyse hiervan is uitgevoerd door Computer Profile op basis van gesprekken met circa 5.000 ICT-verantwoordelijke functionarissen in Nederland, van bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers over de gebruikte internetverbinding(en). Eind augustus 2011 wordt 48 procent van de zakelijke internetverbindingen afgenomen (via het netwerk) van KPN. Ziggo en Tele2 kennen een aandeel van respectievelijk zes en vijf procent van de gebruikte internetverbindingen. Alle andere ISP’s kennen een aandeel kleiner dan vijf procent.

Deployed ISP_01

Ruim 300 ISP’s
Bij de 5.000 geïnterviewde bedrijfsvestigingen worden ruim 300 verschillende ISP’s genoemd. Het betreft hier dus niet alleen de eigenaren van de gebruikte verbindingen, maar ook de dienstverleners die onder eigen naam de ISP-markt betreden en daarvoor gebruikmaken van bandbreedte van partners.

ISP’s per marktsegment
Voor veel ICT-diensten is een verschil zichtbaar tussen dienstverleners die de grootzakelijke markt, MKB-markt of het publiek segment bedienen. Voor de inschakeling van ISP’s lijkt dat in slechts beperkte mate het geval te zijn.

Top 5 per segment_03

Binnen alle marktsegmenten, wordt provider KPN het meest genoemd. In het publiek domein komen een aantal dienstverleners naar voren die zich op een specifieke branche richten, zoals Gemnet voor de lokale overheden en Surfnet in het onderwijs.

Verbindingen
Binnen de Nederlandse zakelijke markt is de verdeling tussen het gebruik van DSL-verbindingen voor internettoegang en het gebruik van een glasvezelaansluiting vrijwel gelijk. Twee derde van de gebruikte DSL-verbindingen betreft een ADSL-aansluiting, het resterende deel betreft voornamelijk SDSL-aansluitingen en een klein deel VDSL en SHDSL. Het gebruik van DSL-verbindingen neemt af wanneer de bedrijfsomvang toeneemt. Voor het gebruik van glasvezel geldt juist het omgekeerde; met het toenemen van de omvang stijgt het percentage locaties dat een glasvezelaansluiting in gebruik heeft.

Internet connection_02

Het gebruik van leased lines komen we nog tegen bij ongeveer 5 procent van de bedrijfsvestigingen. In de meeste gevallen betreft het hier locaties van grote organisaties. Kabelinternet treffen we aan bij circa 3 procent van de bedrijfsvestigingen met ten minste 50 medewerkers. Ten slotte geeft een kleine 10 procent van de bedrijfsvestigingen aan meerdere en verschillende verbindingstypen in gebruik te hebben.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.