WHD 2013 – ‘ISP moet one-stop-shop positie innemen’

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jqI7PRAVdmg&w=630&rel=0]

Op de WHD.global 2013 spraken we met Stijn Nijhuis, eigenaar van Voiceworks, over nieuwe telecom-innovaties en de hostingsector. Hij geeft aan dat binnen zijn sector te zien is dat hosting en telefonie steeds meer naar elkaar toe groeien.

Integratie
Nijhuis geeft aan vanuit zijn klanten steeds meer vraag te krijgen voor hostingdiensten en andersom steeds meer hostingklanten met behoefte aan telefonie-diensten. “Daarom bezoeken we de WHD om te kijken of we kunnen integreren met interessante diensten en waarmee we gecombineerde verkoop kunnen doen. Maar ook waarmee we op technisch-vlak integratie kunnen bewerkstelligen.”

Telefonie naar cloud
Binnen de telefonie wordt volgens Nijhuis een beweging gemaakt van de telefooncentrale op locatie naar een telefooncentrale in de cloud, maar veel later dan in de hostingsector is gebeurd. “Dat is een enorme trend die nu gaande is; een enorme marktverandering. Je ziet dus steeds meer telecom-resellers die nu ook het cloudmodel omarmen en om die reden uit zichzelf behoefte krijgen aan een breder scala van clouddiensten.”

Focus verplaatsen
“Ik denk dat we nog in een heel vroeg stadium zitten,” vertelt Nijhuis. “Wij proberen er dan ook een voortrekkersrol in te vervullen. Onze roots liggen oorspronkelijk ook in de hosting, dus we weten er nog wel wat van. Maar hier op de beurs ligt de focus nog erg op de hostingmarkt en weinig op samenwerking en telefonie, uitgezonderd van een paar kleine innovatieve bedrijfjes.”

One-stop-shop
Als ‘gouden tip’ wil Nijhuis aan ISP’s meegeven om te kijken naar een verbreding van hun dienstenportfolio. “Clouddiensten uit het verleden zijn eilandjes, maar alles groeit steeds meer naar elkaar toe. Een klant gaat automatisch behoefte krijgen aan een one-stop-shop. Er ligt nu een kans om dit positie in te nemen en ik zou daarvoor gaan als ik een service provider was.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.