Windows 10 en hostingsector

w10-260karaktISP Today publiceert weinig over echte consumenten zaken. Kwestie van te weinig raakvlakken met de lezers die voornamelijk B2B diensten leveren, of althans diensten die daarop gebaseerd zijn. Dus de nieuwste versies van Android, iOS of Windows laten we standaard links liggen. Deze keer stappen we daar van af en wel omdat Windows 10 een feature gaat bezitten die ons allen raakt.

Waar gaat het om? Afgelopen maandag kwam op Twitter het bericht voorbij dat twee dagen eerder (ja in het weekend dus!) bekend was geworden dat de nieuwste versie van Windows 10 een punt zal zetten achter het huidige maximum aantal karakters van een path. De maximale lengte is iets dat vaker aanleiding geeft voor discussie en verwarring, niet in de laatste plaats omdat er verkeerde vertalingen in omloop zijn

Hoe dan ook MAX_PATH is 260 is op dit moment de limit en die komt te vervallen. Het artikel zegt dat er een optie komt genaamd Enabling NTFS long paths, en die heeft deze beschrijving “Enabling NTFS long paths will allow manifested win32 applications and Windows Store applications to access paths beyond the normal 260 char limit per node.”

Wat is daarvan de impact? De tweet waarmee M.B. het onderwerp aanslingerde is al een aardige indicatie: “This is going to break some whitelisting/application control systems”. Dat is een reactie passend bij een security professional, die ook nog eens “crashende kernel filesystem filter drivers” voorspelt. Hij kwam later ook nog met opmerkingen over AV systemen die moeite gaan krijgen. En al die opmerkingen waren serieus bedoeld.

Vanuit end-user optiek kun je ook ellende verwachten met inpakprogramma’s die hierdoor de mist in gaan of – en dan wordt het voor providers helemaal relevant – back-up systemen. Je hebt maar weinig fantasie nodig om te begrijpen dat deze optie voor de nodige druk op helpdesks kan gaan zorgen. Hoe je dat kun voorkomen: ten eerste volg deze ontwikkeling. Verder breng in kaart of je diensten aanbiedt (online back-up is vast niet het enige) die hierdoor de mist in kunnen gaan. Kennis delen hierover lijkt als derde en laatste punt hier ook wel op zijn plaats.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.