Witwassen shadow IT: noodzaak en kans

shadow ITMet enige regelmaat wordt op ISPtoday en elders aandacht besteed aan shadow IT, het verschijnsel dat de gemiddelde IT afdeling of chef geen weet heeft wat door medewerkers worden afgenomen en ingezet. Cloud en BYOD zijn allebei verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Het hoeft hier verder niet te worden uitgelegd waarom shadow IT best een slechte reputatie heeft.

In de artikelen die hier over gaan wordt ook vaak melding gemaakt van top 10 meest gebruikte cloud toepassingen die aandacht verdienen. Globaal vallen de (Saas) diensten waar het om gaat onder te verdelen in social media, gezamenlijke werken, streaming en overige. Vier categorieën waarbij iedereen zich direct iets kan voorstellen. Het is echter op zich niet zo dat alles in die top 10 per definitie fout of gevaarlijk is, wat er aan schort is dat er geen toezicht is op werking en nut. Daarom worden ondertussen door cloud platform aanbieders en facilitators oplossingen aangeboden om al die cloud diensten die in gebruik zijn te kanaliseren en daarmee een nette overstap te maken van shadow IT naar IT die wel op de een of andere wijze wordt beheerd en voldoet aan de eisen van het bedrijf.

Deze ontwikkeling is absoluut heel belangrijk. Hoewel op dit moment het nog vooral de hele grote cloud partijen (denk aan Equinix en Verizon) zijn die hier een echte businesspropositie voor hebben, ligt het in de lijn der verwachting dat ook kleinere partijen hier een graantje van gaan meepikken. Dat kan enerzijds door via het eigen platform toegang tot de grote cloud diensten mogelijk te maken. De andere optie is het zelf aanbieden van diensten die kunnen wedijveren met de grote “gratis” SaaS diensten. Daar zit ook direct het grootste probleem, in de optiek van veel gebruikers is gratis cloud storage of een online PDF convertor volledig in orde. Dat er iets is als compliance, arbeidsvoorwaarden of wetgeving dat dit soort toepassingen beperkingen kan opleggen is heel vaak onbekend.

Aanbieders van eigen veilige, legale cloud diensten zitten daar vaak in een vervelende positie. Het verschil tussen gelijk hebben (want een goed alternatief bieden) en gelijk krijgen (de betrapte gebruikers van shadow IT overtuigen te switchen) is best lastig. Wat hier ontbreekt is een gezamenlijke marktbenadering. In bijvoorbeeld Zwitserland en Duitsland zijn er initiatieven om die unieke meerwaarde van eigen leveranciers te promoten. Misschien is dat iets dat ook de Nederlandse aanbieders zou kunnen helpen.

En nog even voor wat betreft de omvang van het probleem. In 2014 werd een paar keer gemeld dat de gemiddelde werknemer in de USA 23 cloud apps tot zijn beschikking had. Binnen het MKB kwam men tot iets meer dan 14 apps per bedrijf. In Enterprise omgevingen is het aantal HRM apps per bedrijf gemiddeld 35 en voor marketing zelfs 51.

Wie denkt dat dat veel is: een recent Amerikaans onderzoek naar shadow IT in de gezondheidszorg bracht de absolute topper aan het licht. Naam en locatie werden niet bekend gemaakt, wel dat het ging om een individuele medewerker die via zijn desktop systeem toegang had tot 444 clouddiensten (geen typo!). Nodeloos te zeggen dat de onderzoekers zich niet afvroegen of, maar hoe groot het risico was dat van dit een device uitging.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.