Wordt noodstroom wel goed getest?

BW-stroomaggregaat600360Wie de berichten eerder deze week over het offline gaan van een deel van het Everest DC complex in Reading (UK) heeft gevolgd zal ongetwijfeld met geringe verbazing hebben gezien dat er niet sprake was van een enkel op zich zelf staand incident. Zoals zo vaak ging er iets fout, dat op zich snel hersteld kon worden, maar was er sprake van escalatie omdat de noodstroom niet deed wat het hoorde te doen.

Noodstroom in dit geval voor een hal van een DC waar een deel van de Britse overheidsloud is gehuisvest. Je zou verwachten dat daar minstens een dubbel geteste en dubbel uitgevoerde voorziening aanwezig moet zijn. Niets echter uit de berichten duidt er op dat dat ook het geval was. Fijn te weten dus dat de Britten – met name de lokale overheden – op een dergelijke infrastructuur vertrouwen. Iedereen die van mening is dat aanbestedingen leiden tot absolute verlaging van de kwaliteit zullen hiermee het eigen gelijk aangetoond zien.

Zelfs als je geen insider bent of je met aanbestedingen bezighoudt is het incident iets dat je al snel brengt tot die ene vraag: is noodstroom echt zo moeilijk? Als je dit rapport – het was een opdracht van Emerson – leest zie je dat 1 op de 4 DC outages direct te maken heeft met falende UPS. Dat is best veel, al was het jaren geleden nog veel hoger (29% in 2010). Dat dit percentage lager is geworden kun je opvatten als een verbetering van de sector, maar let goed op naar de metingen. Het aantal bekende incidenten is nog steeds hoog, maar er zijn gewoon meer data centers bij gekomen en andere oorzaken (met name cybercrime) worden nu vaker genoemd. Op de snel te maken aanname dat van 29% naar 25% in 6 jaar tijd een goed signaal is valt dus helaas het nodige af te dingen.

Dat voorbehoud is ook om een andere reden wellicht op zijn plaats. Als je de Britse case doorspit zie je dat de noodstroom wel werd getest, maar wat en hoe dat blijft weer in het duister. Daarmee lijkt Everest dus hetzelfde overkomen te zijn als Equinix/Telecity afgelopen zomer in London (ook een locatie met veel bijzonder kritische klanten: de omroepen en banken). Ook toen bleken UPS installaties een echte noodinzet niet aan te kunnen. En dat kan maar tot een conclusie leiden: de manier waarop periodiek de inzetbaarheid van die systemen in ieder geval bij de Britten wordt getest is niet goed. Je ziet trouwens enkele aanwijzingen daarvoor bij de reacties: 60 seconden kijken of de generatoren starten is iets anders dan 6 minuten onder volledige belasting is bijvoorbeeld de strekking van het betoog van een reaguurder. Het zou dus zomaar een punt kunnen zijn dat in iedere aanbesteding of sla voorkomt (“aanbieder test elke maand de noodstroom”), maar feitelijk nooit echt inhoudelijk wordt gecontroleerd.

Hoe dit in Nederland is geregeld en of er wellicht ook ruimte is voor een meer kritische kijk op wat de toezegging over noodstroom echt betekent zijn vragen die de gebruikers van datacenter diensten aan hun leveranciers mogen stellen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.