World Backup Day viel totaal niet op

Zijn jullie de 31ste maart ook vergeten stil te staan bij de wereld back up dag? Waarschijnlijk wel. De dag viel die jaar in het weekend. De communicatie van partijen die er normaal wel voor werven was afwezig. Daarvoor waren er meldingen over gewijzigde openingstijden wegens de paasdagen.

Dat het maken van back-ups bij iedereen scherp op het netvlies moet staan is iets dat ooit door de vendoren is geroepen. Hoewel ze ook toen al volkomen gelijk hadden waren de campagnes iets te veel een promopraat voor de eigen diensten. Pas sinds een paar jaar wordt het onderwerp back-ups ook vanuit andere type vendoren en instanties genoemd als een noodzakelijkheid. Trefwoord in deze context is natuurlijk ransomware, maar ook daarvoor was cybercriminaliteit al de hoofdreden de markt (bedrijven en particulieren) meer te attenderen op de voordelen van back-ups.

De meeste hosters en providers in Nederland doen iets aan back-ups. Het is een dienst die ze aanbieden naast de reguliere diensten. Het los aanbieden van storage puur voor online back-ups wordt door slechts een kleine groep gedaan. De meesten verstaan onder back-ups het zorgen voor meerder kopieën van de websites en/of applicaties. Dat heeft veel te maken met de complexe businesscase voor online storage “sec”. De concurrentie van de gratis aanbieders uit de VS is er heftig en op basis van de kwaliteit daarvan klanten werven is lastig. Personen en organisaties die weten dat data in een VS cloud minder tot niet veilig is zijn wel te overtuigen van back-up op EU grondgebied, maar die groep heeft dat waarschijnlijk al lang voor elkaar.

Zie hier ook een van de belangrijkste verklaringen waarom de World Backup Day in Nederland weinig voorstelt, ook als het niet op een zaterdag valt.

Toch is het iets waar je als IT dienstenleverancier niet geheel aan voorbij mag gaan. Onverwachts en ongewenst data verlies kan niet alleen je klanten overkomen, het kan je zelf ook raken. Zie deze illustratie en let vooral op de score van “zomaar stuk” (33%) en “val schade” (18%).

Waarschijnlijk kun je daar niets tegen doen Je kunt er wel voor zorgen dat er dan zo min mogelijk data als echt verloren beschouwd moet worden. En dat is de boodschap waarmee je je collega’s en klanten mag confronteren.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.