Zien storage medewerkers de toekomst somber in?

TintriEerder dit jaar hebben ruim 1.000 datacenter medewerkers meegedaan aan onderzoek van Tintri, een leverancier van storage systemen. De groep vertegenwoordigde alle takken van sport die bij een DC omgeving horen, van echte storage specialisten tot en met product-managers. Dat hier veel vragen op losgelaten zijn die over storage gaan zal niemand verbazen. Evenzo zal bijna iedereen begrijpen dat er sprake kan zijn van een gevalletje WC-eend.

Toch is een aantal van de bevindingen opvallend te noemen. In de categorie “waar maak jij je zorgen om als het gaat om storage” scoort “performance” het hoogst. 50% van de groep worstelt daar mee. Je kunt je  afvragen of hier oorzaak en gevolg door elkaar worden gehaald. Nog opvallender is echter dat slechts 1 op de 5 zich zorgen maakt om “cloud”, en dan speciaal als factor die de bestaande business doet veranderen.

Kun je hieruit afleiden dat bijna iedereen accepteert dat cloud de geschikte omgeving is voor opslag? Om antwoord op die vraag te krijgen moet je een andere tabel raadplegen, daar staat dat DC medewerkers die verantwoordelijk zijn voor storage zich juist veel meer zorgen maken over de impact van cloud (30%). Alle andere medewerkers delen die zorgen veel minder. Wat we hier terugzien is dus niets anders dan de vrees om de eigen baan. De hoge score die volgt bij de zorg om de kosten van storage onderstreept deze conclusie alleen maar.

Natuurlijk is dat niet centrale boodschap waarmee Tintri dit onderzoek onder aandacht heeft willen brengen. Het zou echter onverstandig zijn deze bevindingen te negeren. In een sector waar het al lastig genoeg is personeel te vinden is onzekerheid bij de bestaande medewerkers wel het laatste dat je kunt gebruiken.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.