2015! Het jaar van de kritische event consument?

Tussen 17 december en 9 januari laten we op ISP Today experts uit de Nederlandse Internetsector aan het woord over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en blikken we vooruit op 2015. Vandaag Anna Kocks van The Red Dress Effect. Haar belangrijkste ontwikkeling: de vernieuwing en verbetering van tech event in de internetsector.

Nieuwe events
“Net als in voorgaande jaren schoten ook dit jaar de nieuwe tech events weer als paddenstoelen uit de grond. Op zich niets nieuws. De groei van het aantal georganiseerde tech events is een trend die al jaren stevig doorzet. Het is een ontwikkeling die je toe kan juichen of niet maar dat er op jaarbasis steeds meer events bijkomen is een feit. De Nederlandse Internet industrie blijft niet achter bij de rest waar het gaat om de ontwikkeling van nieuwe event initiatieven. Ook dit jaar zagen we weer nieuwkomers op of van eigen bodem. Nieuwe namen in 2014 waren onder andere Holland Strikes Back, HostingCon Europe en de NLNOG-dag.”

Populariteit
“Voor bezoekers blijven fysieke events een gelegenheid bij uitstek om te netwerken, zakelijke relaties aan te gaan of om nieuwe kennis op te doen. Voor exposanten en sponsoren is het één van de beste manieren om binnen een kort tijdsbestek veel bestaande en potentiele klanten te spreken. Om deze en om andere redenen bleef het bijwonen en sponsoren van tech events ook in 2014 onverminderd populair.”

‘Event snacker’
“Wat mij dit jaar wel opviel is dat de doorwinterde event bezoeker steeds vaker een soort ‘event snacker’ wordt. De aandacht spanne neemt af en nog zelden zijn deze bezoekers twee volle dagen op een event of conferentie te vinden. In toenemende mate worden dit halve dagen of slechts enkele uren. Soms worden er zelfs meerdere events per dag bezocht. Een vraag die ik daarom zelf heel interessant vind is: wanneer bereiken we een event verzadigingspunt? Bestaat er zo iets? Wanneer wordt er zoveel georganiseerd dat het voor event organisatoren lastig wordt om nog voldoende interessante bezoekers, exposanten, sponsoren en of sprekers aan te trekken? Events met te weinig bezoekers of zwakke content zijn voor iedereen een slechte zaak. Niet alleen voor de organisatoren zelf.

Formules
“De in 2014 nieuw geïntroduceerde tech events zijn ‘here to stay’ en zullen hun eigen vaste plek veroveren in onze overvolle agenda’s. Daarnaast verwacht ik dat ook in 2015 nieuwe event initiatieven zullen zorgen voor de groei van het totale aantal georganiseerde tech events. Meerdere partijen die ik heb gesproken zijn voor het komende jaar op zoek naar geschikte event formules die passen bij een content gedreven marketing strategie. Denk dan bijvoorbeeld aan in-house customer events en trainingen.”

Zoek naar vernieuwing
“Misschien vallen events wel een beetje te vergelijken met ons eten. Het aanbod en de hoeveelheid van voeding in onze maatschappij neemt toe maar tegelijkertijd lopen we het risico dat de kwaliteit afneemt. Als consument kunnen we dit voorkomen door kritisch te blijven kijken naar dat wat we consumeren. Dit geld in zekere mate ook voor events. Vooral commerciële partijen ontwikkelen regelmatig nieuwe event concepten en durven astronomische bedragen te vragen voor sponsoring en expositieruimte. Blijf als event verantwoordelijke daarom ook in het nieuwe jaar vragen naar vernieuwende en originele content. Sponsor en expositie mogelijkheden die waarde toevoegen en inzicht in bezoekers aantallen en profielen. Ik wens iedereen een succes- en event-full 2015!”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.