Appels of peren: Appèl voor peeren!

De recente incidenten rond de beveiliging van overheidsinformatie en –communicatie bevestigd nog weer eens dat alles over public IP (het Internet) niet voor alle toepassingen de juiste werkwijze is. Voor toepassingen waar vertrouwelijkheid/beveiliging en/of gegarandeerde kwaliteit belangrijk is, zijn andere ‘wegen’ dan het Internet vereist.

Laag 1 & Laag 2
Niet voor niets biedt Surfnet, DE voorloper voor de meeste ontwikkelingen op dit gebied in Nederland, haar klanten al enige tijd lichtpaden aan. Eerst op laag 1 (WDM-kanalen) en nu vooral op laag 2 (Ethernet-VLANs). Universiteiten die hun ICT-voorzieningen koppelen willen dat helemaal niet over het Internet doen en daar biedt Surfnet de oplossingen voor.

Privé-verbindingen
In de zakelijke markt zien we dat in toenemende mate (vaak via Wholesale modellen) dienstaanbieders en klanten zelf privé-verbindingen (in de vorm van VPNs, E-VPN, darkfiber, enzovoort…) gebruiken om vestigingen te koppelen en om hoogwaardige diensten aan te bieden.

Appels met peren vergelijken
Saillant is dat huidige marktpartijen verkondigen dat alles over-the-top (over het publieke Internet) kan. Zou ik ook doen als ik verantwoordelijk was voor een traditionele verticaal georganiseerde partij. Maar het Internet gelijkstellen met hoogwaardige verbindingen is natuurlijk appels met peren vergelijken.

Nog beperkte dekking
Waar we nu wel tegen aan lopen is dat interconnectie op laag 3 (Internet) wel goed geregeld is, weliswaar onder de beperkingen van niet altijd gegarandeerde kwaliteit. Op laag 2 zijn we nog niet zover. Binnen Breedned zijn met marktpartijen samen de mogelijkheden voor koppelingen op laag 2 in kaart gebracht, gebruikmakend van bestaande standaarden. Tevens hebben een beperkt aantal partijen inmiddels hun laag 2 infrastructuren gekoppeld. Echter, dit is nog heel beperkt qua dekking in Nederland.

Appèl voor peeren!
Ik doe daarom een appèl op alle providers, zowel die voor de zakelijke markt als de FTTH-infrastructuren, om alle infrastructuren te koppelen op basis van peering op laag 2. Dan is niet alleen hoogwaardige dienstverlening op veel grotere schaal in Nederland mogelijk en beschikbaar, maar kan ook de werkplek thuis direct met het bedrijfsnetwerk gekoppeld worden zonder dat iemand daar op kan inbreken.


Jeroen van de Lagemaat is directeur van NDIX, de open digitale marktplaats die zich uitstrekt tot 35 steden in Nederland en Duitsland. Na zijn studie Elektrotechniek (afgestudeerd op VoEthernet) op de Universiteit Twente was hij wetenschappelijk medewerker op het gebied van het ontwerpen en testen van communicatiesystemen met behulp van formele methodes. Hij migreerde via project- en managementfuncties op de Universiteit naar de NDIX.