“be nice to each other” ipv overgaan tot de orde van de dag

Het is gedaan met de nieuwjaarsrecepties. Iedereen wordt geacht nu weer over te gaan tot de orde van de dag: werken. ISP Today is een aantal van de recepties afgegaan en heeft tenminste twee dingen onthouden en die hebben allebei consequenties voor wie denkt te kunnen “overgaan tot de orde van de dag”.

ISOC

De ISOC receptie, traditioneel ergens in Amsterdam, stond niet in het teken van optimisme en bevlogenheid. Meer dan de voorafgaande jaren werd er stil gestaan bij wat er fout was gegaan, fout gaat en wat er nog verder fout dreigt te gaan. ISOC bijeenkomsten lopen zo het gevaar tot een Statler en Waldorf act te worden. Dat is niet leuk, maar de boodschap was dit jaar dan ook wel erg somber. Collega Feldmann heeft het goed verwoord met deze tweet.

Doordat het negatieve zo hoog en vaak op de agenda stond zal slechts een enkeling hebben meegekregen dat er ook lichtpuntjes te ontwaren zijn. Die verdienen meer aandacht, maar dat zal niet makkelijk zijn. Iedereen wil toch immers over gaan tot de orde van de dag en zijn business op de rails houden?

NLNOG

NLNOG heeft afgelopen vrijdag in Utrecht ook stilgestaan bij het nieuwe jaar. Zoals reeds per Twitter aangegeven heeft Job daar een echte (mini) speech gehouden. Ook Job wist een paar dramapunten te melden, maar was verder optimistisch. Het internet in de lucht houden is het afgelopen jaar best goed gelukt.

Over tot de orde van de dag voor de NLNOG’ers dan maar? Dat kan alleen als daartoe wordt gerekend blijvend aandacht besteden aan meer veiligheid en dat een hoge plek op de agenda krijgt. Dat Job en de aanwezigen uitstralen daarvoor te kunnen zorgen was best positief.

Olifant in de kamer

Het was echter niet alleen dat waar Job bij stilstond. Net als de voorgaande NLNOG dagen stond hij stil bij een punt van iets dat helaas benoemd moet worden. Binnen NLNOG is er een policy. Samengevat komt het neer op “be nice to each other”.

Dat klinkt logisch, maar afgelopen jaar en zelf dit jaar al zijn er offline en online genoeg voorbeelden van evenementen en activiteiten voor de tech en security sector waar het ontbreken van fatsoen bij enkele deelnemers de sfeer goed kan verpesten. Het is niet meer of minder dan de olifant in de kamer.

DerbyCon – een serie van Amerikaanse regionale bijeenkomsten – heeft zelfs besloten de handdoek in de ring te werpen.

Events zoals DerbyCon, NLNOG en ISOC kunnen alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. Als die onder vuur worden genomen door lompe bezoekers is de lol er snel van af. CCC heeft de afgelopen jaren op dit punt de nodige kritiek te verwerken gehad, waarover ook elders heel veel is geschreven.

De twee voorbeelden hebben betrekking op events buiten de landsgrenzen, maar dat wil niet zeggen dat het op Nederlandse bodem koek en ei is. ISP Today heeft afgelopen jaar meermaals meegemaakt dat niet nader te noemen Nederlandse events niet uitstralen in fatsoenlijk gedrag van de deelnemers, zeker als de gang naar de bar laagdrempelig is.

Dat is om meerdere redenen een slechte zaak. Laten we volstaan met het wijzen op de grootste uitdaging van dit moment voor de gehele sector. Dat is het gebrek aan kundige, gemotiveerde collega’s. Op letterlijk elk event dat ChannelConnect en ISP Today organiseren is dat een punt dat spontaan door de deelnemers genoemd.

Als de sector een aantrekkelijke werkomgeving wil zijn dan is er meer nodig dan een fijn salaris en leaseauto of leasefiets. Dan is het in de eerste plaats nodig dat de werksfeer er goed is. Dat begint met het uitdragen en belijden, zowel op de werkvloer als in congreszalen, van wat Job zei “be nice to each other”.

Als de sector dat welgemeend tot prioriteit voor 2019 uitroept kan er echt veel meer bereikt dan de afgelopen periode.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.