‘Belangrijk als de ISP-sector het Qiy-gedachtengoed omarmt’

Al eerder spraken we Tom Mooren, directeur van Motiv, over security in onze branche. Tijdens de InfoSecurity en Storage-expo vertelde Mooren ook over Qiy, een gedachtegoed over een gewaarborgde digitale identiteit op het internet.

Waarborging
Qiy (spreek uit als het Engelse woord ‘key’) is een gedachtegoed waarmee je door middel van een gewaarborgde digitale identiteit en een beveiligde digitale omgeving waarin data is opgeslagen, gegevens dit jij wilt delen met anderen kunt delen. “Qiy heeft een afsprakenstelsel en binnen dat afsprakenstelsel ligt die waarborging: hoe ga je om met die digitale identiteit, welke waarborgen zitten daar in en wanneer gebruik je die.”

Individu is eigenaar
Verder is er een ‘trusted framework’ ontwikkeld, waarin je kunt koppelen vanuit je individu met derden. “Wat wij over die digitale identiteit kwijt willen, is dat het een idee is wat het gedachtengoed 180 graden omdraait. Je bent daarin zelf als individu eigenaar van jouw identiteitsgegevens en alle data en informatie die daar uit te halen is of bij hoort.”

ISP belangrijke speler
“Dat trusted framework kan net als de knooppunten van het internet, ook knooppunten vormen. Daarvoor moeten miljoenen toekomstige gebruikers worden beheerd en dat kan niet bij één partij liggen of vanuit overheidswegen gebeuren. Dat zou ook een netwerkorganisatie moeten zijn, waarin ook een ISP een zeer belangrijke speler kan zijn.”

Adoptie door sector
Qiy is niet door Motiv verzonnen of de bedoeling dat alleen zij het faciliteren. Volgens Mooren is dit initiatief belangrijk voor de hele ISP-sector. “Het idee is dat we dit met z’n allen zouden moeten adopteren, in de gedachtegang naar de toekomst toe. Zodat je op een andere manier naar de business en security gaat kijken.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.