Beter aanbesteden door zicht op oplossingen

Sinds de jaren ‘90 besteedt  de overheid meer en meer grote opdrachten aan, vooral omdat het door Europese wetgeving verplicht is. Het oorspronkelijke doel van aanbestedingen is om de Europese markt open te breken door buitenlandse partijen een eerlijke kans te geven op overheidsopdrachten van een van de lidstaten van de EU.

Eisen altijd in verhouding
Het kernbegrip van aanbestedingen is daarom niet discrimineren. Dat wil zeggen dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de mogelijke leveranciers, behalve op factoren als financiële status (blijft het bedrijf bestaan?) en vakkennis. De eisen die op deze gebieden worden gesteld moeten altijd in verhouding staan tot de opdracht: voor een opdracht van 100.000 euro mag geen omzet worden gevraagd van miljoenen, of referenties van grotere projecten.

Inschattingsfout overheid
Onlangs stond hier op ISP Today een artikel over veranderen van aanbestedingsregels. Hierin werd beschreven dat voor een opdracht die ongeveer 10.000 euro heeft gekost, een omzet van miljoenen wordt geëist. Dit duidt volgens mij op een totaal andere inschatting van de overheid van het probleem. Blijkbaar verwachtte het ministerie dat de kosten in de honderdduizenden euro’s zouden lopen. Wat trouwens ook is gebeurd.

Overheid vs. vakspecialisten
Dit was wellicht niet gebeurd als de verantwoordelijke budgethouder van het ministerie ergens de vraag had kunnen neerleggen. Vakmensen en geïnteresseerde bedrijven hadden dan hun ideeën kunnen geven over een soort oplossing. Bijvoorbeeld op een speciale website. Ongeveer zoals het bij de opensource communities gaat, waarin professionals en hobbyisten samenwerken om software beter te maken.

Beter beeld
De verantwoordelijke die het probleem heeft gelanceerd kan dan uit de voorgestelde oplossingen een beter beeld krijgen van de mogelijke oplossing en deze dan aanbesteden. Of een paar partijen vragen om een offerte op te stellen, als duidelijk is dat het bedrag waarboven een aanbesteding verplicht is (€125.000,00 voor een ministerie) niet wordt overschreden.

Mee doen of aan de kant blijven staan
De vraag is natuurlijk of bedrijven de moeite nemen om hun ideeën op zo’n site te ventileren en te onderbouwen, zonder ook maar een idee te hebben of ze daarvoor beloond zullen worden in de vorm van een opdracht of zelfs een offerteaanvraag. Dat is een lastige beslissing, maar het alternatief is om aan de kant te blijven staan en toezien hoe de grote spelers voor veel geld met de opdrachten aan de haal gaan.

Wie zet eerste stap?
Het is niet aannemelijk dat de overheid zo’n website of forum in het leven zal roepen, dus misschien is er een ondernemer, of een combinatie, die zich hiermee wil profileren?


Geert Borkus is een van de eigenaren van Bosch Advies, een adviesbureau dat overheden helpt om aanbestedingen te organiseren en inschrijvers adviezen geeft om hun offerte zo goed mogelijk laten aansluiten op de gestelde vragen en de bekendgemaakte beoordelingsmethode.

Foto: Rens Plaschek