Cloud specialisten rekruteren tijdens een evenement? Dat kan!

Je leest en hoort er veel over. Binnen de IT sector wordt naarstig gezocht naar goed en gekwalificeerd personeel. Cloud specialisten bijvoorbeeld. Of specialisten op het gebied van security, programmering en sales professionals die weten hoe ze online diensten moeten verkopen. Een tekort aan de juiste specialisten kan bedrijven remmen in hun groei en mede daarom wordt er druk naar gekwalificeerde mensen gezocht. Via conventionele maar ook via minder conventionele recruitment kanalen.

Evenementen vormen zo’n minder conventioneel kanaal maar zijn daarom niet minder geschikt. Want waar vind je anders zoveel IT professionals op 1 dag onder 1 dak? Handig is wel om direct een onderscheid te maken tussen het soort professional waar je naar op zoek bent en de evenementen waar je aan deelneemt. Young professionals en studenten of senior professionals en specialisten. Je treft ze op verschillende evenementen en beiden vragen om een eigen aanpak.

Young professionals en studenten

Deelname aan een carrièrebeurs of het organiseren van een in house dag zijn twee manieren om via evenementen starters en studenten aan te trekken. Carrièrebeurzen in het bijzonder kunnen de zichtbaarheid van een organisatie vergroten en zijn een bron van enthousiaste en direct beschikbare medewerkers. Nederland kent twee evenementen die speciaal zijn toegespitst op informatica studenten en starters. De IT Carrière Dagen in Amsterdam en het HBO ICT Job Event in Rotterdam. Een paar tips en tricks voor bedrijven die overwegen om deel te nemen aan een carrièrebeurs:

  • Zorg voor een goed voorbereide en enthousiaste stand bemanning. Zij zijn het gezicht van het bedrijf. Zorg er voor dat ze goed op de hoogte zijn van openstaande vacatures en naar wat voor soort mensen er wordt gezocht.
  • Zorg voor een goede en toegankelijke beschrijving van het bedrijf, de openstaande vacatures en eventueel beschikbare stageplaatsen.
  • Zorg voor een aantrekkelijke en toegankelijke stand d.m.v. het weergeven van de juiste boodschap, grafische vormgeving of het organiseren van een activiteit.

Het organiseren van een in house dag waarbij studenten worden uitgenodigd om kennis te maken met de organisatie is een kosten efficiënte manier van rekruteren die niet alleen voorbehouden hoeft te zijn aan grote organisaties. Studenten kunnen worden benadert via de stagebureaus van hun opleidingen of kunnen worden uitgenodigd tijdens een carrière evenement. Een in house dag kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van een rondleiding, een presentatie en een borrel achteraf met de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Specialisten en Senior Professionals

Waar anders dan tijdens conferenties en vakbeurzen tref je zoveel specialisten en senior professionals. En vaak ook niet de minste! Zeker daar waar het om duur betaalde evenementen gaat sturen bedrijven graag hun beste mensen. Een plaats bij uitstek dus om gekwalificeerde mensen te vinden maar ook een plaats die vraag om een subtiele aanpak. Gebruik deze evenementen vooral om relaties op te bouwen met interessante mensen. Rekruteren kan na afloop via email en telefonische opvolging. Blijft altijd in het oog houden dat mensen op conferenties daar voor hun baas aan het werk zijn. Een paar tips en tricks voor organisaties overwegen om te rekruteren tijdens conferenties en vakbeurzen:

  • Maak gebruik van conferentie deelnemer lijsten in combinatie met een meeting tool of social tool om van te voren al afspraken in te plannen met interessante mensen.
  • Blijf niet bij de stand hangen. Bezoek sessies die interessant zijn voor de kandidaten waar je naar op zoek bent. Gebruik sessie hastags en stel je voor aan de mensen die om je heen zitten.
  • Wees je er van bewust dat sommige conferenties expliciete regels hebben tegen rekruteren.
  • Verzeker je er van dat alle medewerkers die het evenement bezoeken op de hoogte zijn van de profielen van personen die worden gezocht. Zij kunnen op die manier mee helpen zoeken.

Het belangrijkste na ieder evenement blijft altijd een goede follow up. Vooral om te voorkomen dat alle inspanningen van voor en tijdens het evenement achteraf niet voor niets zijn geweest. Leg een email lijst aan van interessante studenten en starters die op de hoogte willen blijven van het bedrijf. Stuur een mailing uit, bel interessante mensen na of stuur ze een persoonlijke email.

About the author

Avatar

Anna Kocks is eigenaar van The Red Dress Effect en initiatiefnemer van alltechconferences.com (de eerste doorzoekbare online global tech event directory). Ze helpt bedrijven om van hun events meetbaar effectieve marketing tools te maken. Het herstructureren van het evenementen beleid maar ook event marketing en event organisatie horen daar bij. Het bijwonen van en deelnemen aan events is belangrijk binnen onze industrie en daarmee ook de resultaten en kwaliteit van deze events. Voor die kwaliteit en resultaten wil Anna zich hard maken.