Cloud-strategie belangrijk in 2013

2012 is een jaar geweest met veel discussie over de cloud. In het begin van het jaar ging de discussie over de vraag of cloud computing wel of niet ingezet moest worden. Inmiddels is iedereen zich ervan bewust dat cloud computing niet nieuw is, maar de manier waarop dit wordt aangeboden wel. Cloud computing is geen product, maar een dienst. Ook zijn de meesten er over uit dat het enorme kansen biedt, maar er voor de organisatie wel aanpassingen nodig zijn. Organisaties zijn nu echt bewust bezig met het formuleren van een cloud-strategie.

Bewustwording juridische aspecten
Meest opvallend vind ik toch wel de groei van cloud computing. Hoewel we deze groei allemaal verwachtten, vind ik het erg interessant om te zien hoe snel de opkomst en acceptatie van cloud computing is gegaan. In veel branches gaan ontwikkelingen minder snel. Daarnaast is er veel discussie over de veiligheid van de cloud. De bewustwording van de juridische aspecten binnen cloud computing heeft een enorme vaart genomen en zal ook vervolg krijgen. Wat ook opvallend is, is dat de Europese Commissie met een cloud strategie is gekomen, omdat zij de sterke positie van de V.S. erkent en dat vertrouwen een belangrijk aspect is in het gebruik van cloud computing.

Aanbieders
De bewustwording van cloud computing is veranderd. In 2011 was het nog echt een hype en in 2012 is die trend voortgezet. De groei in 2012 is harder gegaan dan in 2011. 2011 was een jaar waarin veel bedrijven de overstap naar de cloud nog moesten maken of zich nog aan het oriënteren waren. Dit geldt ook voor het aanbod van cloud computing. Aanbieders proberen zich meer en meer te onderscheiden van elkaar. En vanuit Europa zijn er dus richtlijnen gekomen.

Hybride
De groei houdt in 2013 aan en de discussie over cloud computing gaat door. Organisaties leren, en ik merk dat er veel gediscussieerd wordt over hybride oplossingen. Er wordt steeds kritischer gekeken naar de performance-eisen van applicaties op het gebied van IOPS, throughput, werkgeheugen en processorkracht, voordat men de afweging maakt. Ook zullen er vanuit Europa wetten en regels komen voor het gebruik en aanbieden van cloud computing.

Analyse
Aan mijn sectorgenoten wil ik meegeven om kritisch te blijven kijken naar je omgeving en bepaal je cloud-strategie. Een gedegen analyse waar je met je infrastructuur naartoe kunt kost tijd, maar voorkomt problemen. Uiteindelijk is het doel dat de eindgebruiker kan werken vanaf een stabiele en betrouwbare infrastructuur. Dan is de eindgebruiker tevreden, en jij zelf waarschijnlijk ook.Ferry Dekker
is Product Manager Datacenter en Cloud Services bij Interconnect. Hij is betrokken bij cloud vraagstukken van klanten en houdt zich bezig met de ontwikkeling van de IaaS dienst binnen de Interconnect Datacenters.