‘Communiceren is key bij opzetten Big Data project’

Tussen 20 december en 10 januari laten we op ISP Today experts uit de Nederlandse Internetsector aan het woord over het afgelopen jaar. Vandaag deelt Menno Weij (SOLV Advocaten) zijn terug- en vooruitblik met de sector. Zijn belangrijkste ontwikkeling: de Big Data revolutie.

Veel ontwikkelingen

“Er is veel over Big Data geschreven en veel over te doen geweest,” vertelt Weij. “Zo was er de ophef over de plannen van Equens om geaggregeerde analyses op basis van pingegevens te gaan verkopen, voerde Albert Heijn de nieuwe bonuskaart in en was er ophef over de smart TV’s van Philips die ongemerkt een schat aan informatie over de kijker verzamelden.”

Grote hoeveelheid

“Vandaag de dag hebben we zo ongeveer 2.8 ZetaByte aan data verzameld. Dat zijn (jawel!) 21 nullen en vier keer zoveel zandkorrels als dat er op de aarde zijn. Elke tien minuten komen daar nog eens 5 biljoen GigaByte aan data bij. Kortom, de Big Data revolutie is in volle gang en the best is yet to come.”

Concurrentievoordeel

“Big Data kan echt veel moois opleveren. Volgens de die-hards, kunnen Big Data analyses zelfs voorspellen of iemand een misdaad zal plegen. Zeker is wel dat een bedrijf er aanzienlijk concurrentievoordeel mee behalen, doordat het bijvoorbeeld zijn klanten beter kan leren kennen en daarmee beter op interesses in kan spelen.”

Privacy in de gaten houden

“Vanuit juridisch oogpunt is het wel van belang om bij Big Data projecten de privacy van betrokkenen in de gaten te houden. Vooral als er gedetailleerde profielen van individuen worden opgebouwd (zelfs als daarbij geen naam en adresgegevens worden vermeld) is er sprake van een inbreuk op de privacy.”

Onvoldoende geïnformeerd

“De relevante wet is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Die wet bepaalt onder andere dat betrokkenen steeds geïnformeerd moeten worden over de doeleinden van de verwerking van hun persoonsgegevens. Bij veel Big Data projecten gebeurt dat nog onvoldoende.”

Onrust of reputatieschade

Binnen de Nederlandse Internetsector gaan bedrijven heel wisselend met deze trend om. “Duidelijk is wel dat ontzettend het bedrijfsleven nadenkt over Big Data en hoe ze het kunnen inzetten. Sommige bedrijven, zoals wellicht bij Equens het geval was, worden enthousiast van de commerciële mogelijkheden en starten een project zonder veel aandacht te besteden aan privacy aspecten. Dit kan onrust bij het publiek opleveren en tot onnodige reputatieschade leiden. Of dat briljante ideeën weer in de prullenbak belanden.”

Discussie

“Bij andere bedrijven is men juist wat huiverig over het gebruiken of koppelen van bestaande gegevensbestanden. Big Data projecten leveren dan ook vaak discussie op tussen de commerciële en juridische afdeling van een bedrijf.”

Combineren

We zien ook dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aandacht heeft voor Big Data en in het bijzonder de koppeling van verschillende gegevensstromen. Het CBP heeft dan ook onlangs een grootschalig onderzoek afgerond naar het combineren van persoonsgegevens door Google. Google biedt een breed scala aan diensten aan, van video-platform, zoekmachine en e-mailplatform tot analytics-dienst, kaarten- en navigatiedienst en advertentienetwerk. Begin 2012 heeft Google haar privacybeleid aangepast om het mogelijk te maken dat gegevens van al deze diensten gecombineerd kunnen worden om een profiel te kunnen maken van alle Google-gebruikers. Het CBP is tot het oordeel gekomen dat Google met die koppeling te ver gaat, met name omdat gebruikers onvoldoende werden geïnformeerd en omdat er onvoldoende opt-out mogelijkheden waren.”

Verdere groei

De verwachting van Weij is dat alleen maar meer bedrijven Big Data projecten gaan opzetten en dat de mogelijkheden van Big Data alleen maar gaan groeien. “Ook de overheid zal zich daar steeds meer mee bezig houden. Juist daarom verwachten wij dat ook de handhavers meer oog voor Big Data zullen krijgen en het hoog op de prioriteitenlijst zullen zetten.”

Wees transparant

Zijn nieuwjaarswens voor 2014 luidt: “Big Data opent een wereld van mogelijkheden als het op de juiste manier wordt toegepast. Het gevaar is echter dat er data verzameld of bewaard wordt ‘om het maar te hebben’. Dat is niet alleen inefficiënt, maar in veel gevallen ook in strijd met de Wbp. Communication is key met deze projecten, dus wees transparant en informeer. Maak vooral niet de fout dat je er met aggregeren of anonimiseren wel bent. En tenslotte: ga niet voor toestemming als het niet nodig is!”


Menno Weij is advocaat bij SOLV Advocaten.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.