Consolidaties en marktontwikkelingen

Onlangs heeft het nieuws van twee voorgenomen consolidaties in de retailmarkt voor de nodige persaandacht gezorgd. Het streven van Vodafone de Belcompany winkels over te nemen hing al langer in de lucht. Nieuw was dat voor het eerst de reactie van de NMA bekend werd. De NMA heeft als toezichthouder te waken voor te grote machtsconcentraties, waardoor de normale wijze van gezonde marktwerking in het gedrang kunnenkomen. Veelal wordt daarbij gedacht aan kartels, maar dat begrip is strikt genomen te beperkt.

De andere nieuwe aangekondigde consolidatie speelt zich af in de computer retailmarkt. De eigenaar van Mycom en Vobis heeft zijn oog laten vallen op Dynabyte en Dixons. Dat hiermee een speler kan ontstaan die echt veel invloed heeft op een specifieke markt (die van consumenten computers en supplies) spreekt voor zich. Om die reden is de NMA – conform de regels – vooraf om toestemming gevraagd. De uitkomst van dat proces is nog niet bekend, maar het signaal is overduidelijk: de Nederlandse (retail-) markt staat aan de vooravond van weer een consolidatie slag.

Achtergrond en voordelen
Consolidaties zijn een logisch verklaarbaar verschijnsel. Bij te veel aanbod en vooral in combinatie met een afnemende vraag is het vanuit de optiek van de aanbieders verstandig te zorgen voor het verkleinen van het aanbod. Daarom zie je vaak dat als twee ketens samengaan, de som van het aantal filialen afneemt. Een ander onderdeel van het proces is, dat bij meer aanbod in één hand scherpere inkoopprijzen bij groothandel of producent kunnen worden bedongen.

Assortiment
De bovenbeschreven gevallen van consolidatie onder leiding van Vodafone en Mycom bieden daarnaast nog de mogelijkheid het assortiment aan te passen. Dit wordt wel eens omschreven als diagonale groei, waarbij in dit geval vooral sprake is van diversificatie . Vodafone zal meer dan ooit ook toestellen en de daarbij behorende accessoires gaan verkopen. Mycom kan via Dixons ervaring opdoen in het verkopen van stofzuigers en espressomachines.

Situatie B2B
Vraag is nu of deze retail-consolidaties ook navolging zullen krijgen in het B2B kanaal en dan vooral in de internet -en automatiseringssector. Waarbij vooral de eerste in het oog springt, omdat daar al jaren van wordt beweerd dat het aantal aanbieders erg ruim is voor het aantal klanten.

Als de signalen ons niet bedriegen is dat proces inderdaad al bezig, alleen lijkt het nog weinig te zijn gelinkt aan de het begrip consolidatie. In ieder geval is het minder een traditionele operatie waarin gelijke ondernemingen samengaan. De zogenaamde horizontale integratie veel minder voor de overname van Compaq door HP, was wellicht het laatste grote voorbeeld van die manier van integreren.

Verticale integratie en impact
Wat in de IT sector vooral speelt is het vergoten van de invloed in de verticale kolom, door het samenvoegen van onderling afhankelijke partijen in het productie- en distributieproces. Dat proces heeft veel kenmerken van een gerichte consolidatie om zowel meer grip te krijgen op het aanbod als op de vraag.  Dat daarbij en passant ook een aantal tussenliggende schakels in de keten overbodig worden spreekt voor zich. De impact van met name dat laatste moet overigens niet worden onderschat. De wijze waarop SAAS in de markt wordt gezet is – zeker in combinatie met de vendor lock-in – in dat opzicht al zonder meer een actuele ontwikkeling. Een ander voorbeeld is de overname van datacenters door netwerkleveranciers in een poging klanten te binden en concurrentie buiten de deur te houden.

Maar ook het bericht dat SCC meer wil dan puur dozenschuiven is een indicatie dat er in de B2B markt ontwikkelingen plaatsvinden. Het bedrijf streeft naar een grotere rol in de processen rond datacenters en die dienstverlening moet uiteraard op enige wijze gaan passen bij de traditionele rol als leveranciers van ijzer. Als SCC daarvoor een ander bedrijf overneemt is er sprake van verticale integratie. Vraag is of SCC daarmee het startschot geeft voor een heuse consolidatie in een traditioneel heel brede sector.


Rashid Niamat is sinds 2007 zelfstandig adviseur in strategieontwikkeling, implementatievraagstukken en communicatie trajecten rond e-activiteiten en samenwerkingen. Rashid houdt trouw een boeiend weblog bij over de internetmarkt.