‘Containerization is de next big thing’

Tussen 17 december en 9 januari laten we op ISP Today experts uit de Nederlandse Internetsector aan het woord over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en blikken we vooruit op 2015. Vandaag Robèr van den Brink van IT-Ernity. Zijn belangrijkste ontwikkeling in 2014: het sectorbreed wapenen tegen cybercrime.

DDoS
“De ontwikkelingen gaan zo snel en het zijn er zo veel dat het bijhouden er van een dagtaak kan zijn. Zo maar wat voorbeelden van ontwikkelingen die zich met name in 2014 hebben gemanifesteerd – waarbij niet is gezegd dat ze er daarvoor nog niet waren – : software defined networking, Converged infrastructure, Application centric infrastructure, Internet of Things, containerization, orchestration, het Google Cloud Platform, mobile device management, OpenStack en ‘last-but-not-least’ Big Data. Stuk voor stuk onderwerpen die in het domein waar ik werkzaam ben – Cloud, IaaS, PaaS – belangrijk zijn, maar er is één ‘topic’ wat alles overstijgend is en dat is security; of beter gezegd het wapenen tegen cybercrime. 2014 was het jaar van de DDoS. Nagenoeg alle ISP’s hebben er last van gehad. Het absolute dieptepunt werd recentelijk bereikt. Op 16 december vond er in Europa een aanval plaats op Cloudflare waarbij er tijdens de piek sprake was van 400Gbps.”

Awareness
“In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat iedere ISP wel iets doet aan de bestrijding van cybercrime. De mate waarin dat gebeurt is afhankelijk van een aantal factoren: De aanwezigheid – of juist het ontbreken – van de benodigde kennis; de bereidheid om te investeren in middelen en resources; is men pro-actief of juist re-actief. Waar het echter vooral over gaat is of men zich bewust is van het gevaar. Die ‘awareness’ is cruciaal en vormt doorgaans het fundament voor een gedegen plan. Veel ISP’s hebben dit jaar de handen ineengeslagen om zich te wapenen tegen DDoS. Een prachtig initiatief waarbij je even vergeet dat we ook nog gewoon concurrenten zijn.

Containerization
“Ik verwacht dat containerization de ‘next big thing’ is. Virtualisatie is verworden tot een commodity. Het heeft een cruciale rol gespeeld bij de tot stand koming van het IT landschap waarin wij vandaag de dag leven. Zonder virtualisatie was er geen public of privat cloud geweest, laat staan een hybride variant. Tot zover niets dan goeds, maar wat wordt de toegevoegde waarde van Docker? Nu zijn zij zo’n beetje ‘the-talk-of-the-town’, maar er zijn uiteraard al kapers op de kust. Docker is een platform waarin ontwikkelaars, ongeacht hun ‘tooling’, applicaties onder kunnen brengen zonder rekening te hoeven houden met de onderliggende infrastructuur. Portabiliteit is hier een belangrijk sleutelwoord. Een ‘container’ kent een hoge mate van uitwisselbaarheid en ‘draait’ net zo makkelijk op een laptop, een willekeurige virtual machine of ergens in een public cloud. Feitelijk is Docker een extra laag op hardware en OS, zonder daar afhankelijk van te zijn. Dat maakt de container zeer compact en draagt bij aan een hoge mate van flexibiliteit. Docker wordt momenteel omarmt door iedere zich zelf respecterende public cloud provider, maar in toenemende mate ook door developers en administrators.”

Winnen van de ‘grote jongens’
“Voor 2015 om te beginnen natuurlijk alle geluk en bovenal gezondheid, niet alleen voor jezelf, maar ook voor iedereen die je lief is. En vanuit zakelijk perspectief uiteraard alle succes en plezier van de wereld. Gelet op het voorgaande, adviseer ik om te investeren in kennis op het gebied van containerization. Met name de klanten in het domein van software ontwikkeling zullen deze nieuwe technologie gaan gebruiken (als ze dat al niet doen), omdat de voordelen legio zijn. De toekomst moet uit gaan wijzen of dit ‘de nieuwe revolutie’ is, maar zolang als de AWS-en en Azure’s van deze wereld onze klanten kapen en ze vervolgens confronteren met een ‘lock-in’, kon dit wel eens het antwoord zijn. Immers, vrijheid blijheid. Tel daarbij op dat deze technologie uiteindelijk ook nog wel eens kan leiden tot een ultiem marktplaats mechanisme. Door de hoge mate van portabiliteit is het eenvoudig om een container daar te plaatsen waar het laagste ‘compute’ tarief van toepassing is. En als die keuze gemaakt kan worden op basis van de kosten dan kan dat ook op variabelen als security, compliancy, SLA en support. Ook op dat vlak kunnen we het gemakkelijk winnen van ‘de grote jongens’ – lees: buitenlandse public cloud providers.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.