‘Continuïteit van het internet steeds belangrijker’

Tussen 17 december en 9 januari laten we op ISP Today experts uit de Nederlandse Internetsector aan het woord over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en blikken we vooruit op 2015. Vandaag Sebastiaan Assink, general manager bij Oxilion. Zijn belangrijkste ontwikkeling: de aandacht voor privacy en cybercrime.

Privacy en data
“In dit jaar is er denk ik het meeste aandacht besteed aan privacy en hoe men met data omgaat. Waar staat mijn data opgeslagen? Wie kan daar allemaal bij? Hoe wordt de beveiliging hiervan gegarandeerd? Aansluitend zien we dat cybercriminaliteit ook in 2014 verder geprofessionaliseerd is, met alle gevolgen van dien.”

Bewustwording
“Er zijn veel initiatieven opgezet. Bewustwording is hierin het begin. Dat is top-down opgepakt vanuit de politiek door bijvoorbeeld te informeren, maar ook bottom-up door experts te betrekken in de gesprekken die hierover gevoerd worden. Er zijn diverse abuse-initiatieven, er bestaat een gedragscode voor responsible disclosure en beveiliging staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda.”

Consolidatie
“Voor 2015 verwacht ik een verdere consolidatie in de markt. De concurrentie van grote partijen als Amazon, Microsoft en Google wordt steeds groter. Als je als MKB-er en kleine enterprise wilt kunnen blijven vechten voor je onderscheidende vermogen, zullen we qua volume moeten groeien. Strategische fusies en overnames zullen daarom meer gaan plaatsvinden.”

Continuïteit
“Zorg dus voor een heldere visie en acteer daar op. Durf je te onderscheiden van je concurrenten, maar sta ook open voor samenwerkingsverbanden. De markt die we bedienen is alsmaar groeiende; elk type klant heeft zo zijn eigen wens waarop deze bediend wil worden, maar we staan ook voor dezelfde soort uitdagingen. De continuïteit van het internet wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse en Europese economie. Initiatieven zoals de DINL kunnen met financiële steun van onder andere het SIDN Fonds zorgen voor investeringen in het borgen van deze kwaliteit.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.