Darknet: Het nieuwe internet?

We kunnen denk ik met zijn allen wel toegeven dat het internet enorm is veranderd sinds we het hebben leren kennen. We hebben met zijn allen mogen zien groeien van een beperkt aantal hosts, tot een hoeveelheid hosts wat haast niet meer met enkel IPv4-adressen kan worden genummerd.

Gebruiksvriendelijker
Naast het aantal websites dat enorm is toegenomen, zien we ook dat websites er vandaag de dag vele malen moderner uitzien. Ze zoeken meer interactie op met de bezoekers en daardoor zijn websites een stuk gebruikersvriendelijker geworden. Natuurlijk heeft de toename van de internetsnelheden hier een belangrijke rol in gespeeld. Hierdoor konden websites steeds uitgebreider worden en met meer afbeeldingen en video’s worden opgezet.

Machtsstrijd
Dit zijn allemaal de mooie facetten van het internet waar we allemaal op hoopten toen we ooit met het internet in aanraking kwamen. We hebben er linksom of rechtsom onze bijdrage aan geleverd om dit te realiseren. De keerzijde is echter dat ook andere zaken zijn toegenomen. Er waren natuurlijk altijd al een reguliere internet taps, maar sinds enkele jaren hebben we ook de data-retentie, waarbij communicatiegegevens moeten worden opgeslagen. En sinds 1 februari 2012 zijn er zelfs twee providers die moesten beginnen met het blokkeren van een grote internetsite. Kortom, met het succes van het internet is ook de machtsstrijd om het internet echt begonnen.

Darknets
De maatregelen zoals ze nu worden getroffen, zijn langzaam nutteloos aan het worden. In verschillende vormen ontstaan er netwerken over het internet, zogenaamde Darknets. Dit zijn netwerken die daarmee buiten alle controle mechanismes vallen. Wegens encryptie is het niet mogelijk om te controleren wat voor data hier over word verstuurd. Door de mesh-achtige structuur is niet na te gaan wie effectief met wie communiceert. De meeste van deze oplossingen zijn ook nog dusdanig opgezet dat niet is na te gaan wie achter de communicatie-eindpunten zitten en zorgen daarmee ook weer voor anonimiteit.

Belangrijke rol
Met de rol die het internet nu speelt en de controle die er word uitgeoefend, zijn dit soort netwerken echter niet weg te denken. De belangrijke rol die het internet heeft gespeeld in het verenigen van mensen in de Arabische wereld om een democratie af te dwingen, was makkelijker te onderdrukken geweest als de mensen die de revolutie startten niet van zulke netwerken gebruik konden maken.

Nadeel
De keerzijde van dit soort netwerken is dat er ook gebruik van wordt gemaakt voor het vergaren en verspreiden van content die iets minder ethisch verantwoord is. En dat het juist toelaat dat bepaalde afbeeldingen en video’s in de donkere steegjes van ons internet belanden, waarvan de gemiddelde persoon niet eens wil dat ze worden gemaakt.

Controlemechanismen
Dat dit soort netwerken moesten ontstaan hebben we echter zelf laten gebeuren , doordat er te eenvoudig allerlei controlemechanismen werden geïntroduceerd. Wat was er nu echt zo nodig aan een algehele dataretentie voor alle communicatie? Was het te moeilijk voor overheden om internet-taps te verkrijgen? Was die persoonsgerichte aanpak niet goed genoeg?

Vooruitgang?
Het gevolg nu is duidelijk, het internet laat zich op zijn meest krachtige manier zien door zich aan te passen met een internet binnen het internet. Een internet dat de huidige controlemechanismen buitenspel zet, een internet dat weer net zo gecontroleerd is als toen we het leerden kennen en een internet dat zich in de toekomst nog moeilijker laat controleren. De vraag die alleen door mijn hoofd blijft spelen is: “Is dit ook echt vooruitgang?”.


Marcel Wenting is mede-eigenaar van Solutions4Web, een startup die zich richt op online concept ontwikkeling en gespecialiseerde hosting oplossingen. Samen met zijn vennoot brengt hij ruim 20 jaar aan ervaring in beheer en ontwikkeling samen. Met zijn motto “improve the world bit by bit” zet hij zich in zijn vrije tijd in voor meer privacy, transparantie en veiligheid op het internet. Dit probeert hij te doen door hier meer publiek bewustzijn voor te creëren en door de promotie van Open Source-oplossingen.

Op ISP Today was Marcel onlangs één van de winnaars van de Twitterwedstrijd over internetvrijheid en hij won daarmee het boek ‘Consent of the Networked’ van Rebecca MacKinnon.