Datacenter-industrie: Best practice in duurzaamheid

Het thema duurzaamheid is voor ondernemers de laatste jaren steeds belangrijker geworden in de bedrijfsvoering. De IT-sector is één van de branches die zich als grootverbruiker van energie ten zeerste bewust is van de noodzaak van MVO. Binnen deze branche worden dan ook veel initiatieven ontplooid op het gebied van energie-efficiency.

Dag van de Duurzaamheid
Vrijdag 11 november bracht VNO-NCW metropool Amsterdam in dat kader een bedrijfsbezoek aan ons datacenter in Haarlem. De  aanleiding voor dit bezoek was de Dag van de Duurzaamheid, een dag die in 2009 in het leven werd geroepen door de Stichting Urgenda om duurzame activiteiten te stimuleren. Wij besloten ons aan te sluiten bij dit initiatief omwille van het belang van duurzaamheid binnen alle organisaties met een hoog energieverbruik en binnen IT-organisaties in het bijzonder.

Tijdens de bijeenkomst wisselden we van gedachten over duurzaamheid met vertegenwoordigers van 30 verschillende organisaties uit de regio Amsterdam en spraken we onder meer over de kostenbesparing die goed duurzaam beleid met zich meebrengt.

Energiebeleid
Onze ervaring leert dat datacenters gigantische milieu- en financiële voordelen kunnen behalen met een goed doordacht energiebeleid. Het is dus niet vreemd dat de datacenterindustrie binnen de IT-branche vooroploopt op het gebied van duurzaamheid; ‘green equals cost leadership’. Ik ben van mening dat het voordeel van duurzaamheid in ICT dus altijd tweeledig is.

Strategisch
Door slim met energiegebruik om te gaan, wordt namelijk niet alleen het milieu ontlast, er worden ook kosten gedrukt. Binnen datacenters is de energierekening een van de belangrijkste kostenposten en dat zal de komende jaren niet anders zijn, gezien de voorziene stijgingen van de energieprijzen. Als daarop bespaard kan worden, hoeven deze kosten ook niet doorberekend te worden aan de klant, hetgeen een wezenlijk concurrentievoordeel oplevert. Als je als datacenter dus niet vanuit idealistisch oogpunt de duurzame mogelijkheden wilt verkennen, adviseer ik het vanuit strategisch oogpunt te doen.

Communiceren
Bovendien is het niet alleen vanuit kostenperspectief interessant om duurzaam te ondernemen binnen de IT-branche. Wij merken dat het ook bijzonder gewaardeerd wordt door de klant en zelfs een doorslaggevende factor kan vormen bij het besluit om zaken met elkaar te gaan doen. Communiceren over duurzaamheid is daarom ook van cruciaal belang. Binnen de datacenterindustrie wordt dit gedaan met behulp van verschillende kengetallen. Door aan alle milieu gerelateerde aspecten, zoals het energie- en waterverbruik en de CO2-emissie, binnen het datacenter scores toe te kennen, kan men aangeven hoe groen een datacenter daadwerkelijk is en welke stappen het nog kan zetten om de prestaties te optimaliseren. Dit maakt duurzaamheid meetbaar binnen de branche.

PUE
De Power Usage Effectiveness of PUE is voor ons hiervan het voorbeeld bij uitstek. Dit is een model dat is gestandaardiseerd door The Green Grid en inzicht geeft in het effectieve energieverbruik van datacenters. De PUE wordt berekend aan de hand van duidelijke regels. Het gaat erom dat de energiekosten voor de IT-apparatuur en de energiekosten voor het gebouw gesplitst worden. In het ideale geval is de PUE 1, hetgeen zou betekenen dat alle energie voor de IT-toepassingen wordt gebruikt.

Goed doordacht
Belangrijk aandachtspunt tijdens de bijeenkomst was dat zowel de ondernemer als het milieu kunnen profiteren van een goed doordacht duurzaamheidsbeleid. Marry de Gaay Fortman, voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam over onze bijeenkomst: “Het besef dat het duurzame aspect van ondernemen steeds belangrijker wordt, begint door te dringen tot ondernemers. Daarnaast kan duurzaamheid business opleveren en kosten besparen. Deze bijeenkomst was een mooi voorbeeld van de manier waarop duurzaamheid zijn vruchten kan afwerpen.”

Volwaardig onderdeel
Het is vandaag de dag van belang om te beseffen dat groen niet alleen een marketing kreet is maar een volwaardig onderdeel van je bedrijfsvoering en productportfolio.


Eric Boonstra is managing director van EvoSwitch. Door continue innovatie en jarenlang testen behaalt EvoSwitch een zeer lage PUE. Sinds haar start in 2006 heeft EvoSwitch een CO2 neutraal datacenter dat voldoet aan alle ISO-, UAE- en NEN certificeringen. EvoSwitch biedt carrier neutrale datacenter faciliteiten met keuze uit meer dan 40 nationale en internationale carriers.