Datacenters versus cloud

Alles gaat naar de cloud! Een stelling die al jaren rondzingt. Maar wat is nu de werkelijke situatie? En om wat voor cloud gaat het eigenlijk? Worden datacenters nu steeds leger of groeit die sector juist? Rapporten en onderzoeken brengen gelukkig duidelijkheid in. Ik resumeer een aantal bevindingen:

Buiten de deur
De trend van het buiten de deur plaatsen van servers behoeft nauwelijks argumentatie. Toch haal ik graag een recent Belgisch onderzoek van Computer Profile, onder 2.500 IT-verantwoordelijken van Belgische bedrijven met 50 medewerkers of meer, aan. Hier zie je toch weer de trend van een afnemend gebruik van servers op de eigen locatie. Begin 2011 gaf circa 96 procent van de geïnterviewden aan dat ze op de eigen locatie servers hadden staan. Twee jaar later besloeg dat aandeel een kleine 94 procent, momenteel is dat circa 89 procent.

Deze ontwikkeling is met name toe te schrijven aan het consolideren van serverparken binnen grotere ondernemingen met meerdere locaties en het uitbesteden aan en verplaatsen van serverparken bij externe dienstverleners. Ook gaan steeds meer onderneming over op SaaS-applicaties. Microsoft is daarbij de meest voorkomende aanbieder, vanwege hun Office365-suite.

Private Cloud versus Public Cloud
Wie een heldere kijk op de adoptie van de cloud wenst, vindt nauwelijks vergelijkbare rapportages. Public- en private cloud providers zijn namelijk vaak dezelfde partijen. Het zijn de producten die verschillen en daarin zit ook weer veel nuances. Cisco publiceerdeeen rapport waarin wordt geconcludeerd dat zowel het publieke als het private gebruik cloud aanzienlijk zullen groeien. “Als mensen praten over cloud, richten ze zich vaak op de openbare cloud-diensten of publieke cloud storage-diensten,” zei Kelly Ahuja, senior vicepresident, dienstverlener zaken bij Cisco. “Echter de grote meerderheid van de huidige cloud workloads wordt verwerkt in private cloud-omgevingen.” Volgens Cisco zal in 2018 bijna 70% van de cloud workloads nog steeds private-cloud gerelateerd zijn.

Volgens IDC gaat er de komende jaren een enorme consolidatie plaatsvinden. In 2017 zullen volgens de onderzoekers zes tot acht wereldwijde toonaangevende IaaS spelers over zijn: AWS, Microsoft en Google, vergezeld van 3 tot 5 kleineren bedrijven. Tachtig procent van alle nieuwe aanvragen zullen worden uitgezet bij deze kleine groep van aanbieders. Alle andere CSP’s zullen vechten om de restjes op de tafel waar hun succes ligt in de relaties met klanten, de regionale kennis en ervaring in de sector. Restjes betekent niet dat dit nog steeds om zeer grote bedragen gaat.

Impact op datacenters?
Aangezien alle cloud diensten het datacenter als fundament hebben, betekent de opmars van cloud-services ook de groei van datacenters. En die groei volstrekt zich in hoog tempo. Dit zie je ook terug in de grootste datacenter-markten in Europa: Amsterdam, Parijs, London en Frankfurt. Veel grote colocatie-operators zijn fors aan het bijbouwen. De groei in Amsterdam was in 2014 zelfs het hoogste van Europa. CBRE publiceerde onlangseen rapport waaruit blijkt dat alleen Amsterdam al verantwoordelijk is voor 30% van de absolute groei in Europa. De aanwezigheid van goede connectiviteit was daarvoor de belangrijkste reden.

Belangrijk is het nu om met deze groei nu niet de boot te missen. Typerend daarvoor is het nieuws deze maand dat de Europees commissaris voor de digitale ontwikkelingen, Günther Oettinger, één Europese digitale sector wil creëren. De markt is volgens de eurocommissaris op dit moment te veel verdeeld, wat investeerders en start-ups in de weg staat. Maar los zijn voorstel lijkt toch meer te maken te hebben met zijn Duitse achtergrond. Dat bedrijven door de strenge wetgeving daar Duitsland ontlopen om zich te vestigen in een ander Europees land met soepelere regelgeving.


Dit artikel verscheen 26 januari op BlogIT en is met toestemming van de auteur op ISP Today gepubliceerd.

About the author

Avatar

Stijn Grove is directeur van de Dutch Datacenter Association en eigenaar van DatacenterAdvies.nl en thePeopleCloud.