De 3 eindejaars vragen van ISP Today voor André Koot

Traditiegetrouw laat ISP Today aan het eind van het jaar de markt, de lezers, de kenners aan het woord. Dit jaar een willekeurig gekozen groep drie vragen voorgelegd. Als eerste de reactie van André Koot van Nixu Benelux.

[1] wat heeft jou zakelijk het meest verwonderd dit jaar (dat mag zowel positief als negatief zijn)?
Het was een druk jaar op het gebied van Security. En het lijkt of er voor het eerst iets als ‘eigenaarschap’ wordt onderkend. Security is niet langer een ICT taak, de ‘business’ lijkt de pijn te voelen. Compliance (zoals AVG) helpen daarbij wel, groene vinkjes prevaleren nog, maar ach, winst!

[2] was er een bijeenkomst dit jaar die indruk heeft gemaakt, zo ja welke en waarom ?
Cyber insurance was het thema van een PvIB thema-avond. Voor mij als scepticus (op allerhande vlakken) was het een mooie avond. Niet alleen om de scepsis te voeden, maar vooral ook om toch enkele wel relevante verzekeringsaspecten mee te krijgen. Soms is dekking van vervolgschade wel zinvol.

[3] wat staat er voor 2019 hoog op je agenda?
Op mijn vakgebied van Identity Management en Access Control kennen we nu heel veel nieuwe hypes… Blockchain Identity en Self-Sovereign Identity, Identity of Things. Maar ik niet: ik zal me volop gaan richten op Policy Based Access Control. Theoretische concepten worden nu implementeerbaar, tools komen voorhanden. Het wordt leuk ☺

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.