De engineer en de luchtverkeersleider

Wat zou de luchtvaart zijn zonder luchtverkeersleiders? Het luchtverkeer zou tot stilstand komen. We zouden geen verre reizen kunnen maken. De economie zou zich niet meer kunnen ontwikkelen.

Het is duidelijk: de luchtverkeersleider is een essentiële schakel in de luchttransport. Hij is de controleur. De bewaker. De regelaar. De toezichthouder. De functie van luchtverkeersleider vraagt dan ook om bijzondere vaardigheden. De gevolgen van de verkeersleider die zijn taken niet goed uitvoert en zijn vak niet goed verstaat kunnen rampzalig zijn.

Wereld kan niet zonder
Ik hoor u denken: wat heeft een luchtverkeersleider nu met ICT en Internet Managed Services te maken? Wat mij betreft: alles. Wat de luchtverkeersleider is voor het vliegen, dat zijn de technical engineers van hosting providers voor de moderne informatievoorziening, het zakenverkeer, de banktransacties, de wereld van entertainment, de uitwisseling van elektronische berichten, en zelfs voor de behandeling van bestralingen in ziekenhuizen. Zónder de technical engineers van hosting bedrijvenstaat de wereld uiteindelijk toch stil. De economie stokt, we kunnen geen zaken meer doen, we kunnen niet meer met elkaar communiceren zoals we dat tegenwoordig gewend zijn.

Imago-issue
Toch is het vreemd dat het vak van luchtverkeersleider als ‘sexy’ wordt gezien, terwijl het vak van technical engineer binnen de ICT dat imago juist níet heeft. Wat de engineer doet in de ICT vormt een essentieel onderdeel van hoe het er in de wereld aan toe gaat. Toen in Egypte de revolutie van de Arabische Lente begon verbrak het regime alle dataverbindingen met het buitenland. Hierdoor was er geen toegang meer tot het internet. Westerse ISP’s zonden vervolgens ouderwetse inbelmodems naar Egypte, en steunden op deze wijze het democratiseringsproces in het Midden-Oosten.

Meer mensen nodig
Net als bij de verkeersleider draait het werk om een bijzonder dynamisch proces, dat steeds om aandacht vraagt. Wie naar de engineer kijkt als de luchtverkeersleider die ervoor zorgt dat u veilig aankomt op uw bestemming, zal het vak van de engineer anders benaderen. Met meer bevlogenheid, bezieling en interesse, wellicht. Hopelijk zullen daardoor meer mensen voor dit vak kiezen. Dat is niet alleen nodig voor de ICT, het is ook noodzakelijk voor de economie, die steeds meer vertrouwt op het internet.

Het is belangrijk voor iedereen die erop vertrouwt dat die digitale snelwegen en  bestemmingen te allen tijde beschikbaar zijn. Niets beweegt zonder dat het in beweging wordt gezet! De engineer die steeds in de luwte werkzaam is zorgt ervoor dat we dat kunnen blijven doen.


John T. Knieriem is algemeen directeur van Intermax en bestuurslid van de DHPA. Hij ziet meewerken aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers als een belangrijke drijfveer. Ook vindt hij het van belang dat ondernemers zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid in de maatschappij.