De evolutie van het netwerk

Laten we even stil staan bij het netwerk – hoe het zich heeft ontwikkeld van wat vaak een constellatie van ‘dumb pipes’ (domme verbindingen) wordt genoemd tot een pijler voor de toekomst van internet en de verbondenheid van de wereld om ons heen.

Decennia geleden bood het netwerk ons ‘slechts’ toegang tot content en connectiviteit. Tegenwoordig staat bijna alles en iedereen overal met elkaar in verbinding  – een concept dat ook wel ‘The Internet of Everything’ wordt genoemd. Het netwerk bewijst eens te meer zijn waarde en speelt een cruciale rol als beschermer en facilitator van een optimale gebruikerservaring. Hoewel er heel wat interessante gebruiksscenario’s te bedenken zijn voor verbonden huishoudens, connected cars en andere apparaten, zouden we er goed aan doen onszelf eerst de vraag te stellen hoe netwerken aan onze verwachtingen kunnen voldoen en hoe we het volledige potentieel van The Internet of Everything kunnen ontsluiten.

De wereld is veranderd

Een netwerk verbindt niet langer simpelweg huishoudens met het world wide web, kantoren met het bedrijfsnetwerk en bedrijven onderling voor een betere samenwerking. The Internet of Everything, dat volgens het tijdschrift Time de volgende grote omwenteling is, vraagt meer intelligentie van het netwerk dan ooit te voren, zeker nu het verkeer dynamischer en minder voorspelbaar wordt. Tegen 2020 zullen netwerken maar liefst 30 miljard typen apparaten moeten ondersteunen – en om en nabij 220 miljard ‘dingen’. En al deze verbonden sensoren, apparaten en mensen vragen natuurlijk om de beste en meest effectieve gebruikservaring.

Netwerken ondergaan een transformatie

Als gevolg van het toenemende gebruik van cloud-diensten is het niet meer dan logisch dat netwerken profiteren van de voordelen die de cloud naar zakelijke automatisering heeft gebracht. Een van deze voordelen is dat Ethernet in de vaart der volkeren is opgestuwd als betrouwbare en alom tegenwoordige technologie. Daarnaast mogen we ook dankbaar zijn voor de opkomst van software defined networking (SDN), dat in staat is om een statische infrastructuur te transformeren tot een kneedbare bedrijfsbron. Deze nieuwe technologieën komen precies op het juiste moment. The Internet of Everything en onze app-hongerige consumentencultuur zullen hierop vertrouwen om tegemoet te komen aan de vraag van consumenten  en te voldoen aan de torenhoge verwachtingen die aan het netwerk worden gesteld.

Het is van cruciaal belang dat het netwerk de kwaliteit van om het even welk aantal verbindingen kan garanderen om een optimale gebruikerservaring mogelijk te maken. Dit maakt het netwerk belangrijker dan ooit – een factor bovendien waarmee carriers en dienstverleners zich van de concurrentie kunnen onderscheiden.

Het netwerk van de toekomst

Om de massale verspreiding van The Internet of Everything te ondersteunen, zal het netwerk intelligenter moeten worden. Het netwerkverkeer zal namelijk een stuk minder voorspelbaar worden. Om deze vraag aan te kunnen, zal het netwerk van de toekomst de schaalbaarheid moeten bieden om zonder problemen plotselinge pieken op te vangen. Het netwerk zal hiertoe on demand capaciteit moeten bieden en verkeer op intelligente wijze moeten omleiden via de meest efficiënte routes.

Het netwerk van de toekomst moet niet alleen zeer schaalbaar zijn, maar ook buitengewoon kostenefficiënt, zodat providers nieuwe diensten kunnen ontwikkelen en een forse ROI kunnen realiseren. Zo’n netwerk draait niet zozeer om traditionele geografische domeinen (zoals de netwerkrand, metronetwerken en kernnetwerken) als wel om functionele domeinen (zoals contentservers en gevirtualiseerde netwerkbronnen). Het netwerk van de toekomst biedt naadloze integratie van rekenkundige capaciteit, opslagcapaciteit en verbindingsmogelijkheden. De basis wordt gevormd door standaarden en open systemen die optimale afstemming en gebruik van alle ICT-bronnen mogelijk maken.

In principe is wat betreft de inzet en verkenning van de transformationele mogelijkheden van netwerken alles mogelijk wat wij ons maar voor kunnen stellen. De volgende stap voor carriers en dienstverleners is om hun netwerken om te vormen tot on demand platforms. De resulterende convergentie maakt operationele processen mogelijk die eenvoudiger zijn, beter programmeerbaar en een grotere reactiesnelheid hebben. Zo kunnen zij een superieure klantenervaring bieden en voorzien in de behoeften van bedrijven aan flexibele pay-per-use servicemodellen. Het uiteindelijke doel is om virtuele, softwaregedefinieerde ecosystemen in het leven te roepen die voor (kosten)efficiëntie, innovatie en synergie tussen ICT-bronnen zorgen. En het is het netwerk dat dit alles mogelijk zal maken.


Rob Wilts is Directeur Regionale Service Providers Europa bij Ciena.

About the author

Avatar

Rob Wilts is Directeur Regionale Service Providers Europa bij Ciena.