De hostingsector in 2012 en 2013

2012 was het jaar van de cloud. Waar in 2011 nog de bezwaren tegen- en risico’s van de cloud op de voorgrond stonden, werd in het afgelopen jaar het fenomeen van ’ICT uit de muur‘ door alle leveranciers én afnemers omarmd. De adviesbureaus die nog in 2011 hun klanten adviseerden om geen cloud te gebruiken zijn in 2012 van mening veranderd en melden zich nu als cloud-experts. Vrijwel alle ICT-leveranciers, ook de VAR’s die vorig jaar sceptisch waren over de cloud, hebben nu een cloud, bouwen er een of zijn reseller van een cloud-serviceprovider.

DHPA deelnemers met geïntegreerde kernwaarden als kwaliteit, professionaliteit, transparantie, hadden het afgelopen jaar al een streepje voor. Want niet iedereen die op zijn servers Vmware of HyperV installeert wordt daarmee automatisch een serviceprovider. DHPA Hosting providers met gemiddeld zo’n tien jaar ervaring hebben het metier van serviceprovider ruimschoots onder de knie. In 2011 verwachtten we nog dat de groei van cloud-providers als Amazon, Google en Microsoft de omzet van de traditionele shared hosting zou laten krimpen. In 2012 liet het DHPA-onderzoek naar de hosting sector echter het tegendeel zien. De markt geeft blijkbaar toch het vertrouwen aan partijen met een bewezen staat van dienst.

2012 was ook het jaar van de groeiende aandacht voor informatiebeveiliging. In 2011 schudden Brenno de Winter en hackers uit Iran bedrijven en overheden hardhandig wakker. Als reactie lanceerde de rijksoverheid eerder dit jaar richtlijnen voor beveiliging van webapplicaties. In 2013 moeten alle verantwoordelijke overheidsinstanties voldoen aan deze regels en dit met een audit report kunnen aantonen. Nu is al te zien dat in offerte- en aanbestedingstrajecten groeiende aandacht is voor de wijze waarop leveranciers in de keten de informatiebeveiliging hebben geregeld. Die trend zet zich in 2013 door. Ook in dit opzicht hebben providers die hun certificeringen allang op orde hebben, een flinke voorsprong op de rest.

Groei, fusies, overnames
De verwachting is dan ook dat in 2013 de sector, ondanks de negatieve economische trend, verder zal groeien. We zullen daarbij verschillende fusies en overnames zien. Want partijen op zoek naar schaalvergroting herkennen de kwaliteit van bestaande providers. Dat geldt ook voor partijen die merken dat het leveren van online diensten eenvoudiger te realiseren is met een acquisitie dan met een cultuurverandering.

In het afgelopen jaar werd ons ook duidelijk dat de sterke rol van Nederland als motor van internet en e-commerce een blinde is vlek bij de overheid, media, publiek en sommige technologieleveranciers. Maar liefst 33 procent van de gehele e-commerce-omzet in Europa, geschat op zo’n 300 miljard Euro, wordt verdiend met diensten die Nederlandse serviceproviders faciliteren en die draaien in Nederlandse datacenters. Wat de Rotterdamse haven is voor transport en logistiek, is onze datacenter- en hostingsector voor Europa en de wereld. Die rol verdient veel meer aandacht, bescherming en ondersteuning. Daar gaat de DHPA in 2013 voor vechten.

ICT-personeelstekort
Een tweede belangrijke trend is de toenemende afstand tussen aanbod en vraag naar ICT-personeel. Terwijl tienduizenden laaggeschoolde ICT‘ers problemen hebben om aan het werk te blijven of te komen, stijgt in de online sector als gevolg van de groei en de toenemende complexiteit de vraag naar hoogopgeleide specialisten. Dat toenemend tekort is nu al zichtbaar en er is zorg over de continuïteit van de sector op de lange termijn. De DHPA is daarom gestart met de campagne ’Cloud is Cool‘,  die het imago van de ICT-sector moet gaan verbeteren en passie voor techniek gaat aanwakkeren. We zoeken in 2013 de samenwerking met het onderwijs en tal van betrokken organisaties, zodat we samen kunnen optrekken om ook op lange termijn over geschoolde werknemers te beschikken.

Dan mijn advies aan de sector. Buit in 2013 je voorsprong uit op de nieuwkomers door de nadruk te leggen op je kennis en ervaring. Zorg dat je certificeringen op orde zijn. Investeer in het benaderen van klanten van de traditionele VAR’s. Of zorg ervoor om ze aan je te binden als partner/reseller. Bied toegevoegde waardeprogramma’s zoals escrow, security services, security scans, platform- en deployment services, testen en performance tooling. En hou vooral je ogen goed open voor M&A-kansen. Consolidatie is in een markt met nog steeds meer dan 1.000 hosters op de lange termijn onvermijdelijk!

Zonnestorm
Dan nog een laatste ’trend‘. De NASA acht een reële kans aanwezig op een ‘Carrington Event’ in 2013. Richard Carrington registreerde in augustus 1859 een ongewoon helder poollicht, dat veroorzaakt werd door een krachtige zonnestorm. Toen al legde deze storm de complete communicatie en electriciteitsnetwerken plat. Een vergelijkbaar event in 2013 zal onze netwerken en apparatuur onherstelbaar beschadigen. Laten we daarom hopen dat we daarvan verschoond blijven, of dat we tijdig gewaarschuwd worden zodat we ons kunnen voorbereiden. Zodat we ons kunnen verheugen op een zonnig en actief, maar niet al te zonne-actief, 2013!


Michiel Steltman is directeur van DHPA en als adviseur werkzaam binnen de cloud- en hostingsector.