De ISP als ‘Amazon’ voor het mkb

De traditionele ISP-markt is verzadigd. ISP’s zoeken dan ook naar nieuwe omzetmogelijkheden en vinden deze in cloud-diensten. Daarbij moeten ze zich goed realiseren dat het verlenen van internettoegang wezenlijk verschilt van het leveren van hostingservices. Zonder de juiste middelen zijn de risico’s enorm.

Cloud-dienstverlening groeit snel. De grote spelers op dit gebied richtten zich aanvankelijk vooral op de grootzakelijke markt. Inmiddels ontwikkelen zij ook steeds vaker diensten voor het midden- en kleinbedrijf. Daar komen zij de traditionele ISP’s tegen die in een verzadigde markt opereren en cloud-diensten leveren als aanvulling op hun internetdiensten. De ISP’s hebben daarbij het voordeel dat zij het mkb goed kennen en al veel klanten in deze sector hebben. Die klanten zijn over het algemeen erg geïnteresseerd in cloud-dienstverlening, omdat dit hen verlost van complex beheer en continue investeringen in infrastructuur. Cloud-services voorzien wat dat betreft optimaal in de behoeftes van het mkb.

Kansen
Voor ISP’s liggen hier dus belangrijke kansen. Tegelijkertijd moeten zij oppassen voor valkuilen. De belangrijkste is het onderschatten van het belang van de juiste infrastructuur.

ISP’s zijn van oudsher doorgeefluiken van data: websitepagina’s en e-mailberichten. Uptime is voor een ISP weliswaar belangrijk om de klanttevredenheid te garanderen, maar korte downtime leidt bij klanten niet direct tot grote financiële schade. Dat is bij hosting van data of applicaties anders. Dan is beschikbaarheid cruciaal. Recente onderbrekingen bij Amazon en de cloud-diensten van Microsoft hebben dat nog eens onderstreept. Het is duidelijk dat dit type services andere eisen stelt aan de infrastructuur.

Virtualisatie
Voor cloud-diensten zijn servers nodig met extra cache, is ruime storage een noodzaak en moeten systemen (inclusief voeding!) redundant zijn uitgevoerd. Verder moet een ISP beschikken over een beheeromgeving die bottlenecks signaleert en langdurige piekbelasting voorkomt. Daarnaast is een ander type beheerder nodig. Wie cloud-diensten aanbiedt, zal al snel een gevirtualiseerd serverpark willen inrichten. Dat vraagt om kennis van moderne virtualisatie-software. Voor kleinere spelers kan het in dit verband raadzaam zijn om voor het beheer een externe gespecialiseerde partij in te schakelen.

Voorsprong
Zoals al eerder aangegeven hebben ISP’s een voorsprong op de grotere partijen bij het bedienen van het mkb. ISP’s hebben niet alleen veel mkb-klanten, maar passen zelf voor wat betreft schaalgrootte ook beter bij het mkb. Mkb-ondernemingen kiezen niet snel voor de grote spelers. Deze hanteren niet alleen hogere tarieven, maar hebben vooral aandacht voor hun grootzakelijke klanten. Niettemin proberen grotere spelers ook een voet binnen de deur van het mkb te krijgen. Daardoor zijn zij minder voor de hand liggend als (technologie)partner voor een ISP die de cloud-markt op wil. Dat geldt ook voor de grote systems integrators die het mkb als een interessante alternatieve markt zien. Er is dan altijd kans op conflicterende belangen.

Technologiepartner
Een ISP die zijn aanbod wil verbreden naar de cloud kan zich beter richten op een gespecialiseerde technologiepartner die zelf geen directe belangen in het mkb heeft. Een technologiepartner die weet welke basisvoorwaarden gelden voor grootzakelijke dienstverlening in een mkb-setting. Een technologiepartner die samen met de ISP services kan ontwikkelen die aansluiten bij de vraag in het mkb. De kansen liggen er al. En met de juiste technische invulling zijn ze prima te benutten.


Edwin Brok – International Sales Development voor Bull storage oplossingen. Bull levert open IT-oplossingen, van servers en architectuurontwerp en -onderhoud tot systeemintegratie, beveiliging, hosting en outsourcing. Bull heeft wereldwijd ruim 8.000 medewerkers en is actief in bijna vijftig landen.