Downstream carrier-neutraliteit

Onlangs las ik op webhostingtalk een discussie over de vraag waar en of er nog ruimte is voor nieuwe datacentra. Bijna dagelijks worden nieuwe initiatieven aangekondigd zowel in de Randstad (op ‘nationaal’ niveau) als daarbuiten (op ‘regionaal’ niveau). Nu de hostingsmarkt lijkt te verzadigen en hostingproviders steeds meer samengaan, is dit een terechte vraag. Bestaat er nog wel markt voor nog meer datacentra?

Ik denk van wel. Een van de reacties op bovengenoemde discussie was dat ook een nieuwe groep klanten haar weg weet te vinden naar een datacentrum: het MKB. Waarom lijkt juist deze groep haar keuze doorgaans te maken voor de regionale datacentra? Juist vanwege het regionale karakter. Het wordt als prettig ervaren dat data in buurt van de organisatie blijft, en niet verhuist naar de Randstad. Voor hostingproviders is dit in de regel minder belangrijk, maar voor het MKB des te belangrijker.

Netwerkconnectiviteit
Carrier-neutraliteit is een term die trots door een groot aantal datacentra wordt geroepen (waaronder wijzelf). Het feit dat een klant zelf kan kiezen uit een aantal verschillende uplink-providers voor hun internetconnectiviteit geeft ze meer vrijheid. Feit is dat de meeste regionale datacentra zeggen (internet-)carrier-neutraal zijn, maar dat de keuze in de regel beperkt is tot hooguit één of twee andere carriers dan zichzelf. Vraag is echter of dit voor het MKB wel zo belangrijk is. De hoeveelheid (internet)bandbreedte die wordt afgenomen is in de regel minimaal. Belangrijk, naar mijn mening, is juist de netwerkconnectiviteit richting deze klanten: er voor te zorgen dat de klant op dezelfde manier kan blijven werken, alsof het serverpark nog steeds op eigen locatie staat. En dit zonder tussenkomst van het internet.

Door koppelingen te maken met alle landelijke en een groot aantal lokaal opererende glasvezel- en breedbandleveranciers, kan je in deze behoefte voorzien. Hiermee is het mogelijk om op elke locatie een breedbandige verbinding te kunnen leveren, welke direct gekoppeld wordt aan het serverpark in het datacentrum. Klanten worden hiermee niet verplicht om direct een (dure) (dark-)fiber te nemen naar het datacentrum, maar kunnen volstaan met bijvoorbeeld een VDSL-verbinding. Immers, zeker voor het MKB, zullen de kosten voor een glasvezelverbinding op dit moment nog niet opwegen tegen de voordelen hiervan.

Ook dit vind ik een vorm van carrier neutraliteit. Klanten hebben de keuze om van verschillende carriers verschillende type verbindingen af te nemen.

Nieuwe mogelijkheden
Deze vorm van carrier-neutraliteit biedt ook voor een andere groep klanten nieuwe mogelijkheden: de hostingproviders. Door gebruik te maken van deze breedbandverbindingen kunnen zij aan hun eindklanten gegarandeerde verbindingen leveren, en hiermee de kwaliteit waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan diensten als VoIP, online werken etc.

Het kan een goede keus zijn om je breedbanddiensten als wholesale-dienst aan de hostingmarkt aan te bieden. En dit in geheel onbeheerde vorm: klanten bepalen en beheren zelf de configuratie van haar eindklanten. Als je de dienst dan uitsluitend als een transparante laag-2-dienst levert, kan de provider zelf haar (ip)-diensten hierover transporteren. Providers kunnen hierdoor heel laagdrempelig breedbanddiensten leveren in heel het land en dit onder eigen naam. Ik denk dat deze vorm van downstream carrier-neutraliteit dan ook enorm veel mogelijkheden biedt!


Ronald Voermans is directeur van Global-e Datacenter in Rijen. Na zijn studie Wiskunde aan de Universiteit van Utrecht is hij in 1996 in dienst getreden bij Global-e waar hij diverse technische functies heeft vervuld, met name gericht op access en hostingdiensten. Sinds 2008 is Ronald directeur van Global-e Datacenter. Global-e Datacenter biedt vanuit haar carrier-neutrale datacentrum naast colocatie- en internetdiensten ook wholesale breedbanddiensten aan.