Drie manieren waarop serviceproviders aan kop kunnen gaan in een wisselvallige markt

juniper630406We leven in een sterk verbonden, datagestuurde wereld waarin de cloud alomtegenwoordig aanwezig is. Klanten stellen hierdoor steeds hogere eisen aan bedrijven. Ze willen op hun wenken worden bediend. De digitalisering van handelsprocessen en de klantenservice zet ook serviceproviders onder druk en verandert de manier waarop ze te werk gaan.

Serviceproviders zijn op een kruispunt aanbeland. Veel van hen doen een beroep op software defined networking (SDN) en network functions virtualization (NFV) om hun kostenstructuur ingrijpend te verbeteren.

In het licht van deze veranderingen zijn er drie dingen die serviceproviders moeten weten over de grillige marktomstandigheden en wat zij kunnen doen om zich aan te passen.

Flexibiliteit is de sleutel tot succes
Over-the-Top (OTT)-providers en even flexibele serviceproviders lopen voorop in dit nieuwe tijdperk waarin alles in real time moet plaatsvinden. Cloud- en virtualisatietechnologieën maken hen wendbaarder en stellen hen in staat om effectiever te voorzien in de vraag naar directe oplossingen. Zij streven ernaar om snel nieuwe, op maat toegesneden diensten te introduceren in aansluiting op de verwachte (en soms onverwachte) klantenbehoeften. Als zij dit doen binnen een netwerkomgeving die automatiseringsmogelijkheden biedt, kunnen zij dit bereiken op een manier die de operationele kosten tot een minimum beperkt.

Het gebruik van een netwerkomgeving die op open standaarden is gebaseerd en door een sterke partner wordt ondersteund is eveneens van cruciaal belang om voor de flexibiliteit te zorgen die nodig is om snel in te springen op kansen en risico’s. Met een open platform is het mogelijk de beste netwerkfuncties in hun soort uit te kiezen, zonder vast te zitten aan de specifieke ontwikkelingscycli van een leverancier. Dit biedt de vrijheid om te opereren met de snelheid van de markt.

In tegenstelling tot veel andere technologieën zijn cloud computing en virtualisatie ‘vergevend’ ingesteld. Providers kunnen een nieuwe dienst die niet in goede aarde valt snel uit de roulatie nemen en de gerelateerde netwerkbronnen in een mum van tijd hergebruiken voor nieuwe diensten. Als hun nieuwe dienst wel een doorslaand succes is, kunnen providers de capaciteit en mogelijkheden daarvan snel opschalen om maximale waarde uit de dienst te halen.

De zakelijke waarde voor bedrijven schuilt tegenwoordig in snelle diensteninnovatie, terwijl netwerkconnectiviteit steeds meer een commodity wordt. Serviceproviders die deze nieuwe aanpak hanteren zullen in staat zijn om snel en efficiënt te voorzien in de behoeften van hun klanten en hun operationele kosten en risico’s terug te dringen.

De noodzaak van automatisering
Het is duidelijk dat de snelle inzet van de bovengenoemde technologieën om te profiteren van innovatieve diensten de toekomst heeft. Maar een succesvolle implementatie is doorgaans een uitdaging. Serviceproviders gaan gebukt onder kostbare planning- en ontwikkelingscycli die onvoldoende aansluiten op het hoge tempo van ontwikkelingen en de groeiende eisen van klanten.

Het wekt daarom geen verbazing dat serviceproviders zich afkerig tonen van de risico’s die gepaard gaan bij de ontwikkeling van nieuwe netwerkservices. Alle tijd en geld die zij investeren, kunnen verloren gaan als de marktsituatie verandert of er onvoldoende vraag naar de nieuwe diensten blijkt te zijn.

De meer wendbare serviceproviders zijn al volop bezig met het automatiseren en virtualiseren van hun netwerkomgevingen. Dat doen ze niet alleen om de operationele kosten terug te dringen, maar ook om snel nieuwe diensten te kunnen testen en verbeteren. Al naar gelang het succes van een dienst kunnen ze deze opschalen of snel uit de roulatie nemen.

Bij netwerkproviders is dat heel anders. Zij worden in hun mogelijkheden beperkt door een gebrek aan ervaring met nieuwe technologieën en een operationele structuur en/of bedrijfscultuur die op een ander type markt is gericht. Hierdoor kan het maanden of zelfs jaren duren om een nieuwe dienst te introduceren en de technologie te verwerven die daarvoor nodig is. Bedrijven die als het ware zijn opgegroeid met internet hebben daarentegen DevOps-omgevingen omarmd die een flexibeler ontwikkeling van netwerkdiensten mogelijk maken.

Klaar voor de toekomst met een hybride infrastructuur
Voor serviceproviders die zich niet aan hun oude aanpak kunnen ontworstelen zal de innovatiekloof alleen maar verder groeien. Zij zullen steeds verder in de marge verdwijnen, en naarmate de prijsdruk wordt opgevoerd zullen hun reeds afnemende winsten verder krimpen. Tegelijkertijd moeten zij blijven investeren in connectiviteit om hun huidige diensten te kunnen blijven leveren en te voorkomen dat zij een slechte reputatie krijgen als gevolg van een suboptimale klantenervaring.

Netwerkproviders moeten een andere aanpak hanteren. Hun huidige cyclus van netwerkinvesteringen verloopt te traag, en hun beslissingen lopen vooruit op de vraag. Het nieuwe netwerkmodel biedt hen de mogelijkheid om snel in te springen op ontwikkelingen in de vraag en alle opties open te houden. Om aan kop te kunnen gaan in de huidige markt moeten netwerkproviders een open netwerkplatform van carrier-kwaliteit implementeren die de ontwikkelingscycli versnelt, de operationele en aanloopkosten vermindert en de risico’s minimaliseert.

Deze transformatie vraagt om een softwaregestuurde automatisering van workflows die de levering van netwerkservices kracht bijzet en stroomlijnt. Deze aanpak vraagt om een mix van fysieke en virtuele infrastructuurcomponenten die optimaal gebruikmaakt van de bestaande netwerkinvesteringen en het netwerk dynamisch kan aanpassen aan de actuele vraag naar netwerkdiensten. Slimme serviceproviders hanteren een simpele vuistregel: virtueel voor flexibiliteit en keuzevrijheid en fysiek voor efficiënte schaalbaarheid. Waar het op neerkomt, is dat serviceproviders kunnen concurreren en successen boeken door snel nieuwe diensten te ontwikkelen, de efficiëntie te vergroten en de risico’s terug te dringen. Een samenwerking met een krachtige technologiepartner stelt serviceproviders in staat om baanbrekende technologie als SDN en NFV in te zetten om hun legacy netwerksystemen kracht bij te zetten.

About the author

Avatar

Sander is Director Partner Sales Northern Europe bij Juniper