Dutch Datacenter Association voor volwassen datacentersector

Het is zover. Wat begon als een idee enkele jaren geleden werkende in de datacentersector, wordt nu in januari 2015 werkelijkheid. De oprichting van de brancheorganisatie voor datacenters: Stichting Dutch Datacenter Association (DDA).

Een organisatie die zich als doel stelt de datacentersector beter te vertegenwoordigen. Met één stem en met focus op de datacenters. Een sector die voor Nederland een spilpositie vertegenwoordigt als belangrijk onderdeel en fundament is van de Digital Gateway to Europe.

Waarom nu?

De datacentersector in Nederland is volwassen geworden. Er was een eigen organisatie nodig om te behouden wat we hebben opgebouwd én om met elkaar sterker de toekomst in te gaan. Er bleek behoefte aan één duidelijk zichtbare vertegenwoordiging vanuit de datacentersector voor een constructieve interactie met stakeholders en de overheid.

Door deze samenwerking kunnen we sneller tastbare resultaten bereiken en zal men meer rekening gaan houden met onze economisch en maatschappelijk belangrijke sector.

De DDA heeft dit in drie doelstellingen gevat. Het verbinden door samenwerking te stimuleren tussen deelnemers, marktpartijen, overheid, belangenorganisaties en platforms. Ten tweede profileren en promoten van de rol, de impact en de betekenis van de datacentersector in de maatschappij. En ten derde het nemen van initiatieven, of steunen van bestaande projecten op het gebied van milieu, maatschappij en onderwijs.

Start

Het initiatief wordt gestart met twintig marktleidende datacenters, die samen meer dan zeventig datacenterlocaties verspreid over heel Nederland exploiteren. Begin 2015 zullen nog enkele datacenters actief in Nederland zich aansluiten.

De founding members zijn Alticom, BT, BIT, Cofely, Datacenter Brabant, Datacenter Groningen, Dataplace, Digital Realty, Equinix, Eurofiber, EvoSwitch, Global-E, KPN, Interconnect, Interxion, Previder, SmartDC, TelecityGroup, The Datacenter Group en TCN.

Na een ruim jaar aan voorbereiding kunnen we nu eindelijk ‘in the open’ aan de slag. Om samen, als datacentersector sterker de toekomst in te gaan.

About the author

Avatar

Stijn Grove is directeur van de Dutch Datacenter Association en eigenaar van DatacenterAdvies.nl en thePeopleCloud.