Europa: wel of geen netneutraliteit?

Tot op heden pleitte Eurocommissaris Kroes altijd voor het invoeren van netneutraliteit in Europa, zoals we die in Nederland al kennen (artikel 7.4a Tw). Op grond van het beginsel van netneutraliteit moeten internet providers al het internetverkeer hetzelfde behandelen, zodat individuele internetgebruikers gebruik kunnen maken van de toepassingen en diensten van hun keuze. Zij mogen dus niet bepaalde diensten vertragen of blokkeren. Netneutraliteit moet een open en neutraal internet garanderen.Vorige week nog verklaard Kroes vurig een voorstander van een neutraal internet te zijn:

Blocking or throttling services isn’t just unfair and annoying for users – it’s a death sentence for innovators too. So I will guarantee net neutrality.”

Uit een gelekt voorstel van de nieuwe Europese telecomverordening van Kroes blijkt echter dat netneutraliteit op de helling staat. De conceptverordening bevat namelijk een bepaling die het tegenovergestelde lijkt te impliceren.  Artikel 20 bepaalt dat gebruikers vrij zijn om met internetproviders af te spreken welke bandbreedte, snelheid en kwaliteit ze willen afnemen. Daarbij is uitdrukkelijk ook opgenomen dat gebruikers ervoor kunnen kiezen om bepaalde applicaties en diensten met een bepaalde ‘quality of service’ af te nemen. Ook krijgen internetproviders en contentproviders uitdrukkelijk het recht om onderling afspraken te maken. Zij mogen per contract bepaalde websites, diensten of content voortrekken.

End-users shall be free to access and distribute information and content, run applications and use services of their choice. In pursuit of the foregoing freedom, end-users shall be free to agree on data volumes, speeds and general quality characteristics with providers of electronic communications to the public and, in accordance with any such agreements relative to data volumes, to avail of any offers by providers of content, applications and services, including offers with defined quality of service. To the same end, providers of content, applications and services and providers of electronic communications to the public shall be free to agree with each other on the treatment of the related data volumes or on the transmission of traffic with a defined quality of service.

In lid 2 van het voorstel wordt nog wel netneutraliteit voorgeschreven, maar dit geldt slechts “within the limits of any contracted data volumes or speeds”.

Het lijkt erop dat internet providers op basis van deze bepaling abonnementen mogen gaan aanbieden die bepaalde diensten voorrang geven. Daarbij worden andere diensten en andere content niet actief geblokkeerd of geknepen, maar de ‘premiumdienst’ krijgt altijd voorrang. Zo zou Google een ISP bijvoorbeeld kunnen betalen voor gegarandeerde HD-doorgifte van YouTube. Als dat vervolgens ook in het contract komt te staan waarmee de abonnee akkoord gaat, dan is dat in overeenstemming met de verordening. Een concurrent als Vimeo mag dan niet actief geblokkeerd of geknepen worden, maar YouTube krijgt wel te allen tijde voorrang.

Een dergelijke werkwijze lijkt me maar moeilijk te rijmen met het beginsel van netneutraliteit zoals wij dat kennen. Het voorstel open immers de weg voor het voortrekken van specifieke diensten en content tegen betaling, en is daarmee allesbehalve netneutraal. Het risico bestaat dat er allerlei verschillende abonnementen – toegesneden op specifieke dienten – zullen ontstaan, waardoor er steeds minder ruimte komt voor nieuwe diensten die geen deals sluiten met internetproviders. Dit belemmert de innovatie, terwijl Neelie Kroes de “innovators” juist wil beschermen. Om die reden kreeg zij vorige week veel kritiek te verduren van burgerrechtenorganisaties als EDRILa Quadrature du Net en Bits of Freedom.

Zou het voorstel er komen, dan zou dit ook ingrijpende gevolgen hebben voor de Nederlandse wet. Het voorstel bepaalt namelijk dat nationale toezichthouders de vrijheid om afspraken te maken niet mogen beperken. In september zal naar verwachting het definitieve voorstel in behandeling gaan, met een stemming in het Europarlement in het voorjaar van 2014.

Overigens liet Neelie Kroes op Twitter weten dat zij nog steeds staat voor absolute netneutraliteit. Even afwachten dus.

Neelie_Kroes_tweet


Caroline de Vries is advocaat-stagiaire bij SOLV en heeft een diepgaande interesse voor het informatierecht als rechtsgebied. Ze vindt het een uitdaging om het recht toe te passen in de huidige informatiemaatschappij. Hiervoor werkte ze een tijdje bij Bits of Freedom. Tijdens haar studie bedacht ze een juridische toets voor de aansprakelijkheid van internet-tussenpersonen.

Dit artikel verscheen op 15 juli 2013 op het blog van SOLV en is met toestemming overgenomen op deze website. Bronnen gebruikt voor artikel: Webwereld, Bits of Freedom