‘Federation-aanpak’ bereidt datacenters voor op de gegevensexplosie van het Internet of Things

Duncan Ellis150210ISP Today biedt specialisten de gelegenheid achtergrond artikelen en opinie stukken te publiceren op dit platform. Artikelen moeten in het Nederlands zijn en op verkooppitches wordt geen prijs gesteld. Onderstaand artikel van Duncan Ellis is een goede long read over het begrip datacenter federation.

Aanbieders van multi-tenant data centers (MTDC’s) en datacenterbeheerders staan voor een grote uitdaging. Zij moeten de ondersteuning voor het dataverkeer van Internet of Things (IoT) in evenwicht zien te brengen met de ondersteuning voor gebruikers die toegang zoeken tot content. Ook moeten zij tegemoet blijven komen aan de forse bandbreedte- en prestatiebehoeften van zakelijke klanten. Datacenter federation (DCF) kan het verschil maken bij het voorzien in de sterk toenemende vraag naar bandbreedte. Dit concept, waarbij verschillende cloudleveranciers ook diensten aan elkaar leveren waardoor de eindklant een uitgebreidere cloudomgeving tot zijn beschikking krijgt, zorgt ervoor dat iedereen nog jarenlang productief kan werken, spelen en leren.

De term ‘federation’ wordt door diverse woordenboeken gedefinieerd als een verenigde groep naties, staten of organisaties die elk de regie houden over hun interne aangelegenheden. In het geval van MTDC’s zorgt federation ervoor dat de omgeving van elke cloudleverancier of huurder (‘tenant’) optimaal beschikbaar blijft met veilige toegang tot hun data en diensten. Hierdoor kan een

MTDC-aanbieders moeten bij opzetten van hun DCF rekening houden met de volgende vijf uitdagingen:

  1. Data Center Interconnect (DCI)

Netwerken staan al onder druk als gevolg van streaming van muziek en video, de activiteiten van online shoppers en downloads van e-books. Het IoT zal terabits aan nieuwe data genereren. Voor een werkelijk succesvolle IoT-toepassingen moet data zich snel en veilig door het netwerk kunnen verplaatsen. Daarmee groeit het belang van DCI en DCF. Er moet voldoende bandbreedte beschikbaar worden gesteld voor het verzenden van sensordata naar datacenters en de uitwisseling hiervan tussen datacenters en storage-architecturen, zodat gebruikers snel relevante analyses kunnen uitvoeren.

Voor sommige toepassingen heeft vertraging in de real-time verwerking van IoT-data rampzalige gevolgen. Zo staan energie- en nutsbedrijven en financiële instellingen voor de opgave om kritische informatie en transactiegegevens voortdurend in real time te bewaken om energiecentrales veilig te houden en de afhandeling van allerhande financiële transacties te waarborgen. Doorbraken op het gebied van coherente optische technologie hebben de weg vereffend naar overdrachtssnelheden van 100 Gbps of zelfs nog hoger. Dat geldt voor verbindingen over vrijwel elke afstand. Dit zorgt voor drastische verbeteringen van de DCI-prestaties, hogere doorvoercapaciteit en lagere latency.

  1. Rekenkracht

Het distilleren van relevante inzichten uit enorme hoeveelheden IoT-data vraagt om rekenkundig intensieve analyses. IoT-data wordt normaliter direct bij ontvangst in het datacenter verwerkt om nieuwe, waardevollere informatiestromen te creëren. Deze informatie wordt vervolgens samen met andere data naar krachtige analytics engines verzonden om betekenisvolle resultaten te genereren die als input voor verdere actie kunnen dienen. Dit vraagt om instructies en/of het retourneren van data naar specifieke systemen. Er is robuuste datacenter-connectiviteit nodig om te voorzien in gedistribueerde rekenkundige en opslagcapaciteit waarmee relevante inzichten kunnen worden geput uit bergen verzamelde sensordata.

MTDC-aanbieders die in datacenter federation investeren kunnen hun klanten consistente Service Level Agreements (SLA’s) aanbieden voor al hun gebundelde (‘federated’) datacenters. DCF helpt hen om datacenter-ruimte effectiever te benutten voor klanten met een hoge waarde. En dat geldt niet alleen voor het datacenter met de meeste verbindingen met carrier-netwerken. DCF biedt MTDC-aanbieders de mogelijkheid om meer ruimte en capaciteit aan te bieden tegen een hoger tarief en nieuwe diensten te introduceren die aansluiten op de specifieke behoeften van klanten.

  1. Storage

Nu er nieuwe data binnenstroomt via smartphones, smartwatches, connected cars en tal van andere sensoren en apparaten, groeit de opslagbehoefte exponentieel. Bedrijven zoeken hun heil bij diensten voor opslag in de cloud om hun gestructureerde en ongestructureerde data onder te brengen. Van lokale en voorspelbare opslag is daarmee nauwelijks meer sprake. MTDC-aanbieders moeten daarom hun focus verleggen van lokale naar gecentraliseerde en gedistribueerde opslag. Verder moeten zij bepalen hoe de ICT-afdeling de IoT-gegevens op de meest kostenefficiënte wijze kan verzamelen en benutten.

De locatie waar de data wordt ondergebracht heeft grote invloed op de responstijden. Als gegevens worden opgeslagen in een MTDC-faciliteit kan DCF worden ingezet om voor hoogwaardige prestaties en lage latency te zorgen. Als de opslagsystemen zich niet op dezelfde locatie bevinden als de servers, kunnen bedrijven een beroep doen op een directe glasvezelverbinding met de opslaglocatie in de cloud. Op die manier hoeven ze geen verbinding te maken via het internet, iets wat gepaard kan gaan met aanzienlijk prestatieverlies.

  1. Beschikbaarheid

Infrastructuren zoals smart grids en noodwaarschuwingssystemen verzenden bedrijfskritische informatie die vragen om supersnelle reacties. Netwerken moeten van carrier-niveau zijn om dit verkeer probleemloos te transporteren over alle afstanden, al naar gelang de specifieke applicatievereisten. Ze moeten ondersteuning bieden voor alle relevante SLA-niveaus, met een beschikbaarheidpercentage van drie tot zes cijfers (99.9 tot 99,9999 procent) of maximaal 30 seconde aan downtime per jaar.

  1. Security

De informatie die in de wereld van IoT wordt verzonden kan varieert van transactiegegevens tot persoonlijke informatie en bedrijfsgegevens. Een federated datacenter-netwerk biedt betrouwbare, veilige en stabiele verbindingen en voorziet waar nodig in netwerkencryptie.

De enorme hoeveelheid data die tussen datacenters wordt uitgewisseld zou wel eens een gewild doelwit kunnen zijn van cybercriminelen. Organisaties moeten daarom streven naar holistische beveiligingsaanpak, waarbij data op alle mogelijke locaties wordt beschermd. Deze aanpak vraagt om encryptie van data tijdens de overdracht en tijdens de opslag. MTDC-aanbieders kunnen zakelijke klanten helpen met het versleutelen van al het verkeer binnen hun datacenters om de kans op beveiligingsincidenten tot een minimum te beperken.

Encryptie tijdens de gegevensoverdracht biedt effectieve bescherming op basis van de AES-256-standaard vanaf het moment dat gegevens het datacenter verlaten, totdat ze in een ander datacenter aankomen. Het versleutelen van data op de transportlaag van het netwerk maakt het mogelijk om snelheden te bieden die vergelijkbaar zijn met die van vaste verbindingen. Op deze manier blijft de doorvoercapaciteit en latency hetzelfde, en worden gegevens niet op de een of andere manier gewijzigd.

Datacenter providers bundelen steeds vaker hun krachten om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar bandbreedte en prestatievermogen, en meer in het bijzonder naar high availability en veilige, veerkrachtige gegevensopslag. MTDC-aanbieders moeten vroeg of laat binnen en buiten hun datacenters een oplossing bieden voor deze vijf factoren om zich voor te bereiden op de explosieve groei van het dataverkeer dat het IoT met zich meebrengt. Het klinkt misschien als science fiction, maar de verbeteringen die het IoT bedrijven en particulieren te bieden heeft zijn vrijwel onbeperkt, en in handbereik.

About the author

Avatar

Duncan is Global Market Development & Consulting bij Ciena