Focus in 2013 heel belangrijk

In 2012 waren de economische omstandigheden wederom niet gemakkelijk, hetgeen wij terug konden zien doordat wij regelmatig werden geconfronteerd met faillissementen. Bovendien zijn de sales trajecten bij ons langzamer en complexer geworden, waardoor financiële resultaten en prognoses moeilijker te doen zijn geworden. Gelukkig zijn wij er wel in geslaagd om zelf een groei van zo'n 20% te realiseren.

Doorbraak van Cloud
Daarnaast (het is een cliché aan het worden) betekende 2012 nu echt de definitieve doorbraak van de Cloud. Wij zelf hebben inmiddels een virtualisatiegraad van 90% bereikt. De keuze om al of niet te virtualiseren wordt in de meeste gevallen al niet eens meer gevoerd. De Cloud is gemeengoed geworden en de de facto keuze bij nieuwe hostingoplossingen.

Kritische klanten
Wij hebben ervaren dat organisaties nog veel meer dan voorheen kijken naar waar hun uitgaven precies naartoe gaan. Het is niet per definitie zo dat elk dubbeltje wordt omgekeerd, maar er wordt veel meer gekeken naar de partner waar men geld en middelen in investeert. Voorheen werkten grote organisaties eigenlijk met name met andere grote partijen samen. Daar is verandering in gekomen; bij het zoeken naar een partner om diensten bij uit te besteden wordt er nu veel meer gekeken naar (technische) competenties en expertise. Een uiteindelijke keuze is daar veel afhankelijker van dan een aantal jaren geleden.

Integratie en beheer
Wat wij ook hebben gezien is dat nu alles Cloud is, iedere aanbieder gekozen lijkt te hebben voor een specifieke vorm van dienstverlening. Organisaties kiezen voor een strategie waar ze goed in zijn, zoals het leveren van software en applicaties voor de Cloud of het bieden van Cloud infrastructuur. Wij profileren ons steeds meer als de derde variant, de online integrator, die als beheerder van het platform de eerste twee met elkaar verbindt en door kennis en expertise tot een hoger niveau kan tillen.

Groei bewustzijn security
Het kritisch kijken naar de echte competenties van een managed service provider is een veel belangrijker onderdeel geworden van de zoektocht naar een partner. Dit is bijvoorbeeld op beveiligingsgebied goed te illustreren. Tegen het einde van 2011 waren er verschillende incidenten in het nieuws rondom security. Het bewustzijn was als gevolg daarvan al behoorlijk gegroeid, en de budgetten om dit op een goede manier te kunnen verwezenlijken voor de eigen organisatie kwamen in 2012 daadwerkelijk vrij. Partijen die deze zaken goed op orde hadden, hebben hier goed op in kunnen springen en van kunnen profiteren.

Geen grote verschuivingen
Ik verwacht dat de trends van de afgelopen jaren zich gewoon blijven voortzetten. Door de achterblijvende economie denk ik niet dat er veel belangrijke ontwikkelingen en vernieuwingen zullen ontstaan, waardoor er ook geen grote verschuivingen zijn te verwachten. Partijen zullen moeten blijven excelleren om hun klanten vast te houden en zich te blijven onderscheiden.

Focus
Service providers zullen een keuze moeten maken over wat voor soort Cloud provider ze zijn. Het is nagenoeg onmogelijk om zowel een goede SaaS, PaaS als IaaS dienstverlener te zijn. Focus je op datgene waar je goed in bent; het heeft weinig zin om diensten te leveren waar je te weinig kwaliteit kan bieden. Dat is trekken aan een dood paard en zonde van tijd, geld en energie.Sven Visser
is één van de oprichters van Cyso en heeft een achtergrond in Sociaal Wetenschappelijke Informatica / Informatiekunde. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken rond administratie, personeel, verkoop en marketing. Sven heeft veel ervaring op het snijvlak van techniek en maatschappij. Dit stelt hem in staat een brug te slaan tussen techniek en mens. In zijn vrije tijd klust hij graag aan zijn huis, loop hij hard en speelt squash.

Naast Cyso is Sven Visser één van de oprichters en secretaris van de DHPA, het platform voor Managed Hosting providers, voorzitter van de beroepenveldcommissie voor de opleiding Technische Informatica aan de Hogeschool Inholland Alkmaar en voorzitter van D66 Alkmaar.