Gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig internet

In 2012 zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van veiligheid geweest, zowel positieve als negatieve. Positief was voor het .nl-domein de zeer succesvolle introductie van DNSSEC op domeinnaamniveau. Ook het feit dat we samen met zeven ISP’s een Abuse Internet Exchange in Nederland introduceren waarin we samen gaan werken aan de bestrijding van botnets, is een belangrijke. Negatief waren uiteraard de vele hacks van websites, databanken en als klap op de vuurpijl een aantal registries.

gTLD’s
De meest opvallende gebeurtenis is toch echt de aanvraag van meer dan 1900 nieuwe generieke topleveldomeinen bij ICANN. Het wordt op z’n vroegst eind 2013 voordat de eerste operationeel zullen zijn, maar ik verwacht toch dat het DNS daarna nooit meer hetzelfde zal zijn

In 2011 werden nog steeds voorbereidingen getroffen voor het hele proces van de invoer van nieuwe gTLDs en was het nog volstrekt onduidelijk hoe het allemaal zou verlopen. Na jaren van discussies, uitwerken en voorbereiden werd het begin 2012 dan toch echt mogelijk aanvragen in te dienen, daar is op grote schaal gebruik van gemaakt

Zoals gezegd; de eerste nieuwe topleveldomeinen worden op zn vroegst eind 2013 operationeel. De meningen en verwachtingen over het succes en de impact voor internetgebruikers lopen sterk uiteen. Maar er hoeft maar een succesvolle nieuwe toepassing te zijn om het domeinnaamsysteem zoals we dat nu kennen geheel op z’n kop te zetten.

Veilig internet
Vooruitblikkend op 2013 kom ik toch even terug op het aspect veiligheid en is mijn boodschap aan de sector dat we de verantwoordelijkheid voor een veilig internet samen delen en niet alleen bij de overheid kunnen (en moeten willen) neerleggen.Roelof Meijer
is CEO bij SIDN, het bedrijf achter .nl