Het gebruik en de structuur van toekomstige mobiele netwerken

Mede dankzij het groeiende aanbod van on demand videodiensten kijken steeds meer mensen films en series op hun mobiele apparaten. Videocontent zal daarom zonder twijfel een belangrijk deel vertegenwoordigen van het dataverkeer dat de mobiele netwerken van de toekomst zullen moeten verwerken. Dit is echter niet het enige type data dat ze moeten overdragen.

Het zou van kortzichtigheid getuigen om louter met het oog op videoverkeer netwerken te bouwen en te optimaliseren, zeker nu dataverkeer voor andere toepassingen (denk aan foto’s, spraakberichten, games, audiostreaming en M2M-communicatie) voor de nodige uitdagingen kan zorgen. En het type data is niet het enige probleem: operators zullen het verkeer moeten indelen op prioriteit en voor voldoende moeten veerkracht moeten zorgen. Zou een noodhulpdienst die afhankelijk is van mobiele verbindingen voor M2M-communicatie of een bedrijf met telewerkers willen dat het mobiele netwerk hun bedrijfskritische dataverkeer met dezelfde prioriteit verwerkt als een YouTube-video van een dansende kat?

Om te kunnen voldoen aan de veranderende eisen ten aanzien van mobiel dataverkeer zullen operators moeten beschikken over een krachtig presterend backhaul-netwerk. Dit betekent dat ze hun ondersteunende infrastructuur moeten doorontwikkelen. Het is niet langer toereikend om simpelweg nieuwe knooppunten toe te voegen om een netwerk uit te breiden, netwerken bovenop elkaar aan te brengen of de bestaande infrastructuur aan te vullen.

Mobiele netwerken moeten daarnaast beter worden voorbereid op onvoorspelbare pieken in de vraag naar bandbreedte en bestand zijn tegen onvoorziene gebeurtenissen (zoals een nieuwe aflevering van een populair gestreamed televisieprogramma of live uitzendingen van sportevenementen). Nieuwe ontwikkelingen op softwaregebied maken programmeerbare netwerken mogelijk, zodat operators hun eindgebruikers on demand ervaringen kunnen bieden. Dankzij de komst van Software Defined Networking (SDN) en Network Functionality Virtualization (NFV) zijn zij hiervoor niet langer afhankelijk van louter fysieke bronnen. Met SDN en NFV kunnen zij gebruikmaken van nieuwe, door software aangestuurde netwerken die ICT-bronnen automatisch (her)toewijzen op basis van de actuele gebruikersbehoeften. Dit maakt het mogelijk om on demand diensten en capaciteit aan te bieden.

Met behulp van geavanceerde software voor netwerkbeheer kunnen operators nieuwe diensten inrichten met minimale menselijke tussenkomst en taken op het gebied van installaties, testen en foutherstel automatisch en op afstand laten uitvoeren. Dit zal zorgen voor een drastische vermindering van de tijd en kosten die gepaard gaan met de implementatie van een nieuw mobiel netwerk of het opwaarderen van bestaande netwerken.

About the author

Avatar

Rob Wilts is Directeur Regionale Service Providers Europa bij Ciena.