Hostingsector en beeldvorming cloud

Recent Europees onderzoek van VMware wijst uit dat 41 procent van de Nederlandse bedrijven al op een of andere manier gebruikmaakt van cloud computing. Er zijn veel redenen om aan te nemen dat dit percentage nog zal stijgen. De Amerikaanse businesswijsheid ‘Money talks, bullshit walks’ gaat hier zeker op. Op termijn kunnen alleen bedrijven met een hoog IT-budget zelf kwalitatief hoogstaande online services bouwen en onderhouden, zo blijkt uit het veelgelezen Microsoft-document The economics of the cloud. Het grootste gedeelte van de bedrijven zal daarom uiteindelijk kiezen voor de cloud.

In feite is cloudsourcing – de term die we regelmatig tegenkomen om het gebruik van online diensten van derden aan te geven – niets anders dan het uitbesteden van IT. Het fenomeen cloud is daarbij eigenlijk niet echt nieuw want het afnemen van online diensten uit datacenters van hosters, ASP, SaaS en managed service providers bestaat al minstens tien jaar. Wel nieuw is de associatie die het woord cloud lijkt op te roepen. Velen zien het als een soort wereldwijze grabbelton met diensten en applicaties, met daarachter anonieme providers. De SLA’s zijn vaag of zelfs niet bestaand, het beveiligingsbeleid is onduidelijk en er is weinig bekend over de stabiliteit of kwaliteit van de provider. Dat wekt inderdaad geen vertrouwen. Het is dan ook logisch dat de afweging om bedrijfskritische gegevens of systemen uit te besteden aan derden vaak twijfels oproept.

Malafide
De professionele hostingbranche lijdt onder de negatieve associaties rondom de cloud, en dan met name de malafide leveranciers.  Het beeld van cowboys die kwaliteit en beheersmaatregelen niet borgen, zorgt voor een negatief beeld van de sector. Dit is iets waar ik als directeur van de DHPA, samen met onze deelnemers, tegen strijdt.

SLA’s en certificeringen
Het aandeel van de hostingsector is essentieel in de huidige economie. Zo zijn hele bedrijfstakken afhankelijk van de diensten van professionele hosters. Denk hierbij aan zorg, financiële dienstverlening en onderwijs. Hier opereren managed hosting-providers die al een decennium lang ervoor zorgen dat bedrijfskritische transacties dag en nacht veilig online zijn af te handelen. De marktwerking heeft gezorgd voor inzet van de juiste technologie en de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige processen die resulteren in hoge serviceniveaus. Veel providers hebben zich bovendien laten auditen of certificeren, op basis van standaards als de ISO 27001, ISO 20000 en SAS-70. Daarnaast werken we aan een eigen keurmerk. Dit zal de transparantie op het gebied van de kernwaarden van hosting: beschikbaarheid, veiligheid, continuïteit en ondersteuning, nog verder verhogen.

In gesloten vorm
Met de kwalificatie cloud wordt de hele online bedrijfstak over één kam geschoren. Zoals altijd lijden de goeden hierdoor onder de slechten, en is langzamerhand het beeld ontstaan dat bedrijven bedrijfskritische data of applicaties beter in huis kunnen houden. Alleen ondersteunende systemen zijn geschikt voor de cloud, zo is de bewering. Uitbesteden zou te risicovol zijn voor zaken die direct raken aan de bedrijfscontinuïteit. Veel IT-managers omarmen dit beeld maar al te graag. Daarmee rechtvaardigen ze tenslotte het belang van hun vaak omvangrijke koninkrijk. Ook de overheid lijkt dit beeld kritiekloos over te nemen. In de brief aan de kamer van 20 april 2011 geeft minister Donner van Binnenlandse Zaken aan dat cloud kan, mits in ‘gesloten vorm’. Een relatief vage omschrijving, die impliceert dat er geen vertrouwen is in de huidige online dienstverlening. Beschouw het als: de technologie is best leuk, dus bouwen we het maar zelf. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Wie herinnert zich niet het geldverslindende project Kennisnet? Dit werd ook in eigen beheer opgetuigd vanuit het argument dat internet voor het onderwijs wel kan, maar alleen in gesloten vorm. De parallellen zijn meer dan duidelijk.

De cloudindustrie is inmiddels veel te omvangrijk geworden om er algemene kwalificaties op los te laten. Zo is de groei van cloudservices zes keer hoger dan diensten in alle andere segmenten van de IT bij elkaar. De omvang van de mobiele cloud alleen wordt – economische rampen voorbehouden – geschat op 36 miljard dollar in 2016. Zo’n markt creëert diversiteit. De cloudindustrie omvat momenteel een breed spectrum van diensten van uiteenlopende kwaliteit en met verschillende veiligheidniveaus. Deze variëren van voordelige services die worden gehost door amateurs met een server in de bezemkast tot en met providers die maximale beschikbaarheid- en veiligheidniveaus bieden. Niveaus die slechts een enkele IT-manager nog kan behalen met een platform in eigen beheer.

Op de schop
De stelling dat bedrijfskritische data en systemen niet in de cloud thuishoren, gaat beslist niet meer op. Het algemene beeld dat de cloud zich niet leent voor het uitbesteden van bedrijfskritische systemen moet dan ook nodig op de schop. De kwaliteit en veiligheid die professionele cloudproviders bieden, gaat verder dan bedrijven zelf voor elkaar kunnen krijgen. Dit gecombineerd met het kostenvoordeel van cloud computing onderstreept de stelling dat eigenlijk elke serieuze IT-manager de cloud als uitgangspunt zou moeten nemen voor de uitbesteding van technologie en diensten. De IT-manager kan zich dan concentreren op zijn kerntaak: het inrichten en beheren van de businessfunctie van IT.

Positioneren
Het is belangrijk voor hosters/ISP’ers dat ze aangeven voor welke functies van de cloud ze staan. Ze moeten zorgen transparant te zijn, zich positioneren en zich onderscheiden door afstand te nemen van de cloud als grabbelton en vergaarbak.

Foto: geert@cheeseworks.nl


Michiel Steltman is directeur van DHPA en als adviseur werkzaam binnen de cloud- en hostingsector.