‘Infrastructuur van providers van enorm belang voor maatschappij’

Tussen 17 december en 9 januari laten we op ISP Today experts uit de Nederlandse Internetsector aan het woord over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en blikken we vooruit op 2015. Vandaag Rejo Zenger, onderzoeker bij Bits of Freedom. Zijn belangrijkste gebeurtenis: de ongeldigverklaring van de EU-richtlijn voor de bewaarplicht.

Bewaarplicht
“De belangrijkste gebeurtenis is wel de baanbrekende uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin de richtlijn die ten grondslag ligt aan onze Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens ongeldig werd verklaard. Hoewel die uitspraak niet direct effect heeft op de Nederlandse wet, bevestigde de Nederlandse regering wel dat ook onze implementatie in strijd is het met het Europese Handvest van de grondrechten. Zolang dat het geval is mag de wet volgens onze grondwet niet worden uitgevoerd. Het Agentschap Telecom moet de handhaving dan ook staken en providers mogen niet langer gegevens bewaren enkel en alleen omdat de Wet bewaarplicht dat voorschrijft.”

Provider de dupe
“Nederlandse telefonie- en internetproviders zijn de dupe van dat geprutst van de regering. Toen de wet in 2009 van kracht werd, zijn providers lang in onzekerheid gelaten over de implementatie. En zij hebben grote investeringen moeten doen voor een wet waarvan nu ook de regering bevestigt dat deze in strijd is met mensenrechtenverdragen. Een enorme schadepost voor providers.”

Spagaat
“De reactie van de Nederlandse providers is echter teleurstellend te noemen. De providers zitten in een vervelende spagaat: ze mogen volgens de Grondwet de gegevens niet meer bewaren, terwijl tegelijkertijd zij het risico op enorme boetes van het Agentschap Telecom lopen als zij stopt met het bewaren. Klanten kunnen de providers ook aansprakelijk stellen. Dat maakt het verrassend en teleurstellend dat, behalve BIT, vrijwel geen enkele provider opkomt voor haar eigen belang en dat van haar klanten.”

Vrijheid beschermen
“Hopelijk verandert dit in 2015. Met hun infrastructuur hebben providers een enorm belangrijke rol in onze maatschappij. Die rol zal bovendien, met de verdere verdigitalisering, alleen maar groter worden. Met die groei komt ook een groeiende verantwoordelijkheid voor het beschermen van de vrijheid van gebruikers, zoals het beschermen van het respect voor de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van meningsuiting. Die verantwoordelijkheid gaat verder dan slechts het passief van de zijlijn toekijken op de ontwikkelingen rondom de bewaarplicht, maar vereist actieve inzet.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.