Innovatie energie-efficiëntie is noodzakelijk voor datacenterbranche

Door de sterke internationale opmars van Nederland als ICT-land spelen datacenters een steeds belangrijkere rol bij de toenemende nationale en internationale content-distributie. Of je nu online video’s aanbiedt, online goederen verkoopt of voor je bedrijf afhankelijk bent van email, databeschikbaarheid anytime, anywhere, anyplace (én any device) wordt steeds essentiëler voor zakelijk succes.

Nieuw bouwkeurmerk
Er worden dan ook vele verschillende initiatieven ontplooid om de datacentersector in Nederland verder te professionaliseren, zoals de groeiende acceptatie van verschillende standaarden vanuit The Green Grid, het groeiend aantal telecompartijen bij grote internetknooppunten als AMS-IX en nu ook de invoering van een keurmerk voor de bouw van nieuwe datacenters vanuit de Dutch Green Building Council (DGBC). Dit nieuwe bouwkeurmerk dat specifiek voor datacenters in Nederland is bedoeld, zal een goede impuls zijn voor energie-efficiëntieverbetering in de branche en bevestigt de commitment binnen de branche om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Richtlijn
Door de groei binnen de sector en het hoge energieverbruik binnen de IT-industrie wordt er steeds kritischer gekeken naar de duurzaamheid van datacenters. Voor nieuwe datacenters heeft DGBC daarom een aparte BREEAM-NL richtlijn gelanceerd, de BREEAM-NL Datacenters. BREEAM-NL is de Nederlandse versie van BREEAM (Builing Research Establishment Environmental Assessment Method), een door het Engels BRE ontwikkeld meetinstrument om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. De richtlijn biedt een goed beoordelingskader voor de duurzaamheid van gebouwen en harmoniseert de steeds hoger wordende eisen die aan deze gebouwen worden gesteld in Nederland.

Behoefte
Zowel vanuit de markt als de overheid bestond al langer de behoefte aan een duurzaamheidskeurmerk voor datacenters. EvoSwitch heeft samen met Ziggo de aanzet gegeven voor de ontwikkeling van deze nieuwe BREEAM richtlijn en tijdens de ontwikkeling van het keurmerk maakten we deel uit van de stuurgroep. Op dit moment behoren we logischerwijs dan ook tot de eerste datacenters die om certificatie hebben verzocht voor ons nieuwe datacenter-gedeelte. Voor ons zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen namelijk richtinggevend in de bedrijfsvoering. We realiseren ons dat wij als datacenter tot de grotere energieverbruikers behoren en willen onze CO2-voetafdruk zoveel mogelijk beperken door te investeren in duurzame technieken. Meewerken aan de ontwikkeling van de nieuwe BREEAM-NL richtlijn past dus helemaal bij onze bedrijfsvisie en onze toewijding aan de Meerjarenafspraak, waarmee we streven naar 30 procent energie-efficiëntieverbetering in de periode 2005-2020.

Nieuwbouw
Wij zijn op dit moment bezig met een nieuwbouw van 6000m2 op de bestaande campus in Haarlem, waar nu al bijna 10.000m2 datacenter is gerealiseerd. Als de nieuwbouw gereed is, zorgt dit project in totaal voor een energielast die vergelijkbaar is met die van een gemeente met 75.000 huishoudens: circa 30 megawatt bij volle belasting. Kijkend naar wat dit betekent voor het milieu en de operationele kosten, is het dus heel belangrijk dat we slim omgaan met de hoeveelheid warmte die straks vrijkomt. Om dit probleem te tackelen hebben we inmiddels een eigen cooling concept ontwikkeld. Dit is een energie-efficiënte koeltechniek waarbij handig gebruik wordt gemaakt van de koude buitenlucht.

Kleine datacenters
De partijen die mee hebben gedaan met de ontwikkeling hebben met hun feedback direct invloed gehad op de nieuwe datacenter BREAAM-NL richtlijn. Ons mega-nieuwbouwproject vormde hiervoor vanzelfsprekend een uitstekende motivatie. Maar het is uiteraard van belang dat de richtlijn straks ook bruikbaar is voor veel kleinere, of andersoortige datacenters. Daarom is het goed dat tegelijk met ons een partij als Ziggo is ingestapt. Zij ontwikkelden een nieuw micro datacenter concept (van 42,7m2). Bij dit concept wordt het gebouw zelf zo compact mogelijk gemaakt en als een soort bouwpakket in korte tijd op de locatie in elkaar gezet. Ook voor dit type datacenter-bouwprojecten is de nieuwe richtlijn geschikt.

Duurzaamheid wordt zichtbaar
Innovatie op het gebied van energie-efficiëntie is noodzakelijk binnen de datacenterbranche en alleen door ons op dit gebied te blijven ontwikkelen, kunnen we het milieu ontzien én tegelijkertijd ook internationaal blijven concurreren met het ondersteunen van goede IT-diensten. De Nederlandse datacenter-industrie wordt zichtbaar volwassen, maar voor de verdere ontwikkeling van de branche is het omarmen en implementeren van de verschillende internationale standaarden en keurmerken van groot belang. Het BREEAM-NL keurmerk voor nieuwbouw biedt voor datacenters die groen ondernemen in woord en daad een nieuwe mogelijkheid, om hun toewijding aan duurzaam opereren te laten zien. Voor ons heeft elke investering in duurzaamheid tot nu toe bovendien ook tot aanzienlijke kostenverlaging geleid: ‘green = cost leadership’. Daardoor kunnen we een goede prijs bieden en ons op onze corebusiness concentreren: het faciliteren van IT-infrastructuren.

Klik hier om de Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw – Datacenters – versie 1.0 te downloaden


Jan Wiersma is technisch manager bij EvoSwitch, een toonaangevend, hypermodern datacenter in de regio Amsterdam dat geheel CO2 neutraal opereert. Wiersma is opgeleid in de Informatie- en Communicatietechnologie en in de proces- en milieutechnologie en vertegenwoordigt EvoSwitch in diverse nationale en internationale normencommissies zoals de ASHRAE (TC9.9), The Green Grid EMEA en NEN (NC381888). Jan Wiersma is ook de internationale directeur EMEA voor DatacenterPulse, het platform voor eindgebruikers en exploitanten van datacenters.