IT-certificering kan verschil maken

Onderzoek toont aan dat ontwikkelingslanden iets enthousiaster zijn over IT-certificering dan de Westerse economieën. Ze hechten blijkbaar veel belang aan gestandaardiseerde programma’s en aan een zekere uniformiteit in de resultaten. Mede als gevolg daarvan kunnen werknemers in deze regio’s de concurrentie met hun Westerse collega’s steeds beter aan. Sterker nog, vaak hebben werknemers uit opkomende landen zelfs een concurrentievoordeel.

Opkomende economieën bepalen het tempo
De Verenigde Staten vormen nog steeds de grootste markt in IT-certificering ter wereld. En de ontwikkelde wereld heeft over het algemeen nog steeds een bepaalde mate van controle. Logisch, want bedrijven implementeren door de bank genomen diensten en producten die oorspronkelijk uit Westerse landen komen. De bijbehorende ‘Westerse certificeringen’ genieten daardoor dan ook een zekere mate van populariteit.

Maar de ontwikkelingslanden zitten op het vinkentouw. De Oost-Europese landen en de zogeheten BRIC-economieën (Brazilië, Rusland, India en China), oftewel regio’s waar de IT-markt de afgelopen jaren in een stroomversnelling is geraakt, lieten een enorme groei optekenen in de implementatie van certificeringsprogramma’s. Een concreet voorbeeld: toen toonaangevend leverancier van CAD-software Autodesk zijn certificeringsprogramma uitrolde in China, behaalden alleen al in het eerste jaar 89.000 mensen hun ‘diploma’.

Ook de snelgroeiende economieën in Zuidoost-Azië erkennen de voordelen van IT-certificering hoe langer hoe meer. Examens en kwalificaties in allerlei soorten en maten zijn hier zeer gewild zijn, en vormen zelfs een essentieel onderdeel van menig selectieprocedure. Het ziet er dus naar uit dat de vraag naar IT-certificeringen zijn hoogtepunt nog lang niet heeft bereikt.

Investeer in training en certificering
Voor bedrijven in ontwikkelde economieën is het dus zaak snel en adequaat te reageren en ervoor te zorgen dat ook hun werknemers hun vaardigheden volledig hebben gevalideerd. Door te investeren in trainings- en certificeringsprogramma’s is immers concurrentievoordeel te behalen, niet alleen ten opzichte van gecertificeerde IT’ers uit opkomende regio’s, maar ook ten opzichte van hun regionale of nationale concurrenten.

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor bedrijven die zelf een IT-afdeling hebben of voor hun productontwikkeling of diensten afhankelijk zijn van bepaalde softwarepakketten, maar zeker ook voor partijen die IT-services aanbieden.

Gecertificeerde medewerkers die bewezen kennis hebben van bepaalde complexe softwarepakketten vormen een belangrijk bewijs voor de competentie en slagkracht van bijvoorbeeld een ISP. Het toont aan dat de medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwste technologieën en hun klanten ook kunnen adviseren op dit gebied.

Het MCSE-certificaat van Microsoft is behoorlijk bekend, evenals de vele andere cursussen die de softwaregigant uit Redmond aanbiedt. SAP, Exact en Oracle zijn andere bekende voorbeelden van softwareleveranciers wiens certificaten en trainingsprogramma’s inmiddels haast de status van standaard hebben verworven. Het eerdergenoemde Autodesk lijkt met zijn certificeringen op dezelfde weg te zijn.

ISP’s kunnen in hun klantportfolio met zeer uiteenlopende toepassingen te maken krijgen. Hoe gedetailleerder de kennis, hoe beter de adviesmogelijkheden en competenties op het gebied van implementaties, add-ons, updates en plug-ins.

Druk vanuit het onderwijs
De hernieuwde interesse in certificering in de Westerse bedrijfswereld is overigens niet alleen te verklaren vanuit de slechtere economische omstandigheden, druk vanuit opkomende markten en de hete adem van Westerse concurrenten. Ook universiteiten en hogescholen dragen hun steentje bij aan het fenomeen. De technische opleidingen die zij aanbieden, zijn namelijk steeds beter, gerichter  en gespecialiseerder. Veel studierichtingen omvatten een reeks van praktische beroeps- en industriegeoriënteerde programma’s, die gebaseerd zijn op de nieuwste applicaties, pakketten en technologieën. Als gevolg hiervan voelt het bedrijfsleven, waar ROI en de economische haalbaarheid natuurlijk van veel groter belang zijn dan bij onderwijsinstellingen, ook de hete adem van de nieuwe techneut in zijn nek. Ook hier biedt certificering een logische oplossing.

Certificering ten behoeve van samenwerking
Natuurlijk is er ook een positievere insteek te bedenken voor de noodzaak van certificering; het is duidelijk dat veel bedrijven niet alleen met de rest van de wereld concurreren, maar er ook mee samenwerken. De voordelen van een eenduidige certificering zijn evident in dat geval: een werknemer die een bepaald examen haalt in India heeft logischerwijs dezelfde kwalificaties als iemand die het programma in Nederland aflegt.

Bedrijven als Microsoft, Exact en Autodesk is er overigens veel aan gelegen de status van een certificaat hoog te houden. Dit doen ze onder andere door te stimuleren dat een certificaat uitsluitend geldt voor een bepaalde release van een softwarepakket. Voor elke nieuwe versie, die uiteraard weer nieuwe functionaliteiten, koppelingen en add-ons bevat, is dan ook een nieuw examen vereist.

Samenvattend kan gesteld worden dat IT-certificering rechtstreeks voordeel oplevert. Een bedrijf dat softwarepakketten in zijn productie of dienstverlening gebruikt, heeft voordeel ten opzichte van zijn directe of verre concurrenten. De individuele software-gebruiker, heeft voordeel ten opzichte van zijn directe concurrenten op de arbeidsmarkt. En de partij die experts inhuurt die in het bezit zijn van de meest recente certificaten heeft voordeel omdat hij de nieuwste gecertificeerde kennis inkoopt. Met als logisch gevolg dat trainings- en certificeringsprogramma’s en trainingsprogramma’s over de hele wereld in belang én succes zullen toenemen.


Serge Beckers is managing consultant bij Wisse Kommunikatie. Met accounts als softwareleverancier Autodesk en IT-beheerorganisatie Jitscale is hij medeverantwoordelijk voor het IT-portfolio bij dit PR-bureau. Verder neemt hij het zorgportfolio, inclusief IT in de zorg, bij Wisse Kommunikatie voor zijn rekening.