Laat je in 2013 niet hacken!

Dit jaar stond voornamelijk in het teken van de onveiligheid van de digitale wereld. Maandenlang lazen we in het nieuws over (commerciële) hacks op instellingen en bedrijven. Persoonlijke gegevens kwamen  op straat te liggen, lekkende patiëntendossiers; niets leek meer veilig. Daarnaast werd internetbankierfraude in 2012 steeds populairder. Ook maakten steeds meer bedrijven en consumenten gebruik van clouddiensten, zonder zich altijd goed bewust te zijn van de veiligheid van deze diensten. Of, beter gezegd, het gebrek hieraan.

Exponentiële groei
Wat mij betreft was 2012 vooral een jaar waarin de wereld digitaal exponentieel doorgroeide, maar waarin ons kennisniveau met betrekking tot veiligheid niet meegroeide, zelfs achterbleef. Een zorgelijke situatie.

Nog vaak lakse houding
Wat mij het meeste is opgevallen in 2012 is dat bedrijven, consumenten én de overheid vaak nog een lakse houding aannemen als het gaat om online beveiliging, ondanks alle cyberaanvallen die we hebben ervaren. Bij bedrijven heeft digitale veiligheid heel regelmatig een lage prioriteit. Dat is opmerkelijk, je moet er toch niet aan denken wat met cruciale bedrijfsdata kan gebeuren wanneer je gehackt bent. Blijkbaar wordt hier niet altijd voldoende bij stilgestaan. Maar ook de overheid is te passief: er zijn bijvoorbeeld nog steeds geen duidelijke regels als het gaat om de opslag en verwerking van gevoelige informatie en persoonsgegevens. En veel consumenten lijken zich alleen maar minder druk te maken over hun privacy. Zo maakt maar 25% van de ouders gebruik van tools* om hun kinderen veilig online te laten zijn. En gebruiken Nederlanders maar liefst twee keer zoveel gratis internetbeveiliging dan de rest van Europa. De negatieve effecten hiervan zien we helaas terug in onze maandelijkse rapportage over besmettingen in Nederland.

Inhaalrace
In 2012 zijn internetcriminelen ten opzichte van 2011 nog sneller en slimmer geworden. Met nieuwere technieken weten ze vaak grote(re) groepen internetgebruikers te bereiken. Maar het lijkt alsof we in 2012 met z’n allen hebben stil gestaan als het gaat om beveiligen van onszelf of  je bedrijf. We namen een slachtofferrol aan, terwijl goede bescherming beschikbaar is. De internetcrimineel heeft ons dit jaar echt ingehaald.

Bewustwording
Echter, er is ook wel een lichtpuntje te noemen. In het afgelopen jaar zagen we steeds meer initiatieven op het gebied van voorlichting en bewustwording, als het gaat om online beveiliging*. Ook wij hebben we onze voorlichtingsactiviteiten geïntensiveerd. Niet alleen gericht op de meest kwetsbare groep, kinderen, maar ook op ouders, docenten, ouderen en het bedrijfsleven. Kennis rondom dit onderwerp is belangrijk. Als je kennis hebt, dan kun je ook op de juiste wijze handelen. Dat hier meer aandacht voor is gekomen, vind ik een positieve ontwikkeling.

Blik op 2013
Er een verschuiving gaande; in plaats van voor de lol hacken zullen er steeds meer serieuze, gerichte aanvallen komen. De samenleving loopt daardoor een behoorlijk risico. De overheid moet ingrijpen, maar is huiverig. Vrijheid en privacy versus veiligheid; Den Haag gaat het moeilijk krijgen. Er komt een punt waarop dit gaat escaleren. Misschien al in 2013. Want blijkbaar zijn escalaties nodig om te leren wat de daadwerkelijke implicaties zijn van de wijze waarop wij gebruikmaken van internet.

Meer audits
Ik hoop en ga er vanuit dat in 2013 beveiliging serieuzer wordt genomen binnen het bedrijfsleven. Naar verwachting zullen er meer audits gedaan worden. BYOD blijft doorgroeien en er zal vooral behoefte zijn aan vraag naar goede beheermiddelen voor mobiele devices. 2013 zou ook wel eens het jaar kunnen worden van verregaande industriële spionage via malware.

Hacks
Laat je niet hacken! Eén hack kan ervoor zorgen dat je bedrijf enorme reputatieschade leidt, of zelfs erger. Erken dat. Zorg daarom voor een gedegen online beveiligingsbeleid en betrek hierbij, als je zelf niet alle kennis in huis hebt, experts. Alleen zo ben je verzekerd van een digitaal veilig 2013.


Nienke Ryan is managing director van SpicyLemon.

* Bron Onderzoek EU Kids online. Lees het hele onderzoek.

Klik hier voor een demo hoe een hack gaat
Kijk hier naar de presentatie die SpicyLemon onlangs gaf over industriële spionage
Klik hier om van besmettingen op de hoogte te worden gehouden