Lichte teleurstelling bij mooie overwinning

Gelukkig, een overwinning voor het vrije internet valt overal op internet te lezen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft besloten dat internetproviders niet zonder meer verplicht kunnen worden om hun internetverkeer te filteren. Toch was ik ook wat teleurgesteld bij het lezen van het vonnis. Niet zozeer in de uiteindelijke uitspraak, deze is duidelijk en terecht, meer over het feit dat er weer een initiatief tot handhaving van het intellectueel eigendomsrecht op internet gesneuveld is.

Noem me een moraalridder, maar het feit dat het kinderlijk eenvoudig en toegestaan is om een film gratis te downloaden terwijl deze nog in volle glorie in de bioscoop draait vind ik vreemd. De argumenten om dit toe te staan zijn niet meer van deze tijd. Door dit downloaden van films toe te staan en onder artikel 16c van de Auteurswet te scharen zouden rechthebbenden nog enige vorm van vergoeding ontvangen door middel van de thuiskopieheffing op, onder andere, blanco DVD’s. De exacte cijfers ken ik niet, maar ik kan me voorstellen dat (HD) films in steeds grotere mate op externe harde schijven van 2 TB opgeslagen worden in plaats van de, relatief kleine, blanco DVD’s en dat daarmee de verkoop van blanco DVD’s en dus de compensatie voor rechthebbenden achteruit gaat.

Het tweede argument wat tot ons ‘ruimhartig’ thuiskopieregime heeft geleid gaat in het geval van films ook bijna niet op. Het downloaden van films, ook die uit evident illegale bron, is toegestaan omdat het voor de consument moeilijk is in te schatten of een bron evident illegaal is. Het lijkt mij vrij duidelijk dat een bron illegaal is wanneer een film hier gratis te vinden is terwijl de film nog in de bioscoop te zien is. Natuurlijk zijn er grensgevallen te bedenken maar die paar grensgevallen zijn naar mijn mening niet genoeg om het downloaden van alle films dan maar toe te staan.
De vermeende illegaliteit van te downloaden muziekbestanden is al moeilijker vast te stellen en dit probleem is daarom ook moeilijker op te lossen.

De gulden middenweg, waar we een vrij internet hebben zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten klinkt als een utopie. Maar dat is geen reden om te stoppen met zoeken!
Mijn kleine beetje teleurstelling bij het lezen van het bovengenoemde vonnis werd ook wel veroorzaakt door het feit dat er toch een oplossing gezocht moet gaan worden in de hoek van de providers, zonder toegang kan het internet immers ook niet misbruikt worden. Maar dan pleit ik wel voor een voor alle partijen reële oplossing.

Ik ben benieuwd wat er woensdag in de Tweede Kamer over het downloadverbod en de thuiskopieheffingen besproken gaat worden, maar ik verwacht niet dat er al een Utopia gecreëerd gaat worden.


Peter Kager is juridisch adviseur certificering bij ICTRecht. Hij is specialist in het certificeren van webwinkels op naleving van de wet en de Thuiswinkel.org-voorwaarden.

Dit artikel verscheen ook op het blog van ICTRecht.

About the author

Avatar

Peter Kager is juridisch adviseur bij ICTRecht. Hij houdt zich bezig met alle juridische aspecten van e-commerce. Van kopen op afstand, domeinnamen, cookies en privacy tot de juridische aspecten van webdevelopment en hosting. Daarnaast past Peter deze aspecten ook breder toe en adviseert hij uiteenlopende dienstverleners op het gebied van digitaliseren, samenwerken en het sluiten van contracten.