Masterplan voor de Nederlandse IT-Infrastructuur

Hebt u ooit van MP3EI gehoord? MP3EI is de naam van het masterplan van de Indonesische overheid voor ‘het versnellen en uitbreiden van de economische ontwikkeling van Indonesië’. Het plan voorziet er in om het land tot een van de tien grootste economieën ter wereld te maken in het jaar 2025.

Het is geweldig om een visie te lezen die zo helder is en goed is opgebouwd. De visie geeft een duidelijke richting, is ambitieus, heeft focus op groei en op continue innovatie. Jaloers lees ik het en zou willen dat Nederland ook zo’n eenduidig plan zou hebben. En één waarbij de IT-infrastructuur niet wordt vergeten. Want daarmee hebben we goud in handen.

IT-Infrastructuur onderbelicht
Begrijp me goed, we doen lang niet alles verkeerd en visie is er zeker in Nederland. Maar ook te veel visies waarbij elke sector en elke regio een eigen masterplan heeft – los van elkaar. Wel zie je steeds hetzelfde patroon: de IT-infrastructuur wordt onderbelicht of ontbreekt zelfs in zijn geheel in dergelijke documenten. Ook als topsector ontbreekt deze infrastuctuur in het rijtje. En dat is vreemd in een land dat met AMS-IX grootste internet exchange heeft. Als land dat op nummer drie staat van de ranglijst van hosting bedrijven in de wereld. En met de regio Amsterdam die de grootste datacenterdichtheid heeft in Europa.

De toekomstige wereldeconomie is steeds meer ‘data-centered and connectivity-driven’. Als gateway naar Europa kunnen we onze bijzondere positie veel meer uitbouwen en onze voorsprong vergroten. Met alle extra werkgelegenheid en extra welvaart die daarmee samenhangt. Maar dan moet de sector het wel aandacht geven en doorpakken!

Goud in handen
Nogmaals, we hebben goud in handen. We zitten in de kopgroep, maar om in die kopgroep te blijven moet we nog sneller en slimmer worden, zaken benoemen en problemen aanpakken die nu de groei vertragen.

Bijvoorbeeld zaken als:

  • Een betere hoofdnetwerk-infrastructuur plannen en bouwen
  • Eenduidige regels voor het bouwen van datacenters en het graven van kabels
  • Aangewezen gebieden voor datacenter uitbreiding rekening houdend met op energiecapaciteit, netwerken en milieu
  • Actieve promotie van de IT-sector
  • Meer focus op IT in het onderwijs, om te voorzien in voldoende en bekwaam personeel

Ik ga toch nogmaals kijken of ik iets kan vinden op het net en kom op www.top-sectoren.nl terecht. Wat zegt de site? “Deze domeinnaam is geregistreerd voor de Nederlandse Rijksoverheid”. Moeten we blijven wachten op de overheid of moeten we het zelf gaan doen?


Stijn Grove werkt voor Solcon Datacenters en is eigenaar van ColoAmsterdam en thePeopleCloud.

Dit artikel verscheen op 14 maart 2014 op BlogIT en is met toestemming van de auteur op ISP Today gepubliceerd.

About the author

Avatar

Stijn Grove is directeur van de Dutch Datacenter Association en eigenaar van DatacenterAdvies.nl en thePeopleCloud.